Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/sys/lib/db_mysql.php on line 22

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/sys/ewkernel.php(1) : eval()'d code on line 358

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/sys/ewkernel.php(1) : eval()'d code on line 359

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/sys/ewkernel.php(1) : eval()'d code on line 373

Strict Standards: Non-static method kk::d() should not be called statically in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/modules/mod_news.php on line 1

Strict Standards: Non-static method kk::e() should not be called statically in /var/www/u1505/archiv.suliszerviz.com/sys/ewkernel.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Szolgáltatási ajánlat a TÁMOP 3.1.7-es a “Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázahozt
Korábbi híreink
Szolgáltatási ajánlat a TÁMOP 3.1.7-es a “Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázahozt2012.03.09

Szolgáltatási ajánlat 

Szándéknyilatkozat

részletek»

TÁMOP 2.1.4 2011.12.13

FELHÍVÁS 100%-OS TÁMOGATOTTSÁGÚ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ MUNKAHELYI KÉPZÉSEKRE

  A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010 novemberében indult programja lehetővé teszi a régióbeli mikro- és kisvállalkozások képzését 100%-os, vagyis teljes vissza nem térítendő támogatással alkalmazkodóképességük fejlesztése, a vállalkozások közti együttműködés elősegítése, valamint a vállalatokon belül az EU támogatási rendszer követelményeinek megfelelő projektszemlélet meghonosodása érdekében.

részletek»

Technológiai fejlesztés és korszerűsítés a Suliszerviz Kft.-nél GOP-2-1-1-10/A-2010-12402011.02.10

Technológiai fejlesztés és korszerűsítés a Suliszerviz Kft.-nél

GOP-2.1.1-10/A-2010-1240

Közreműködő szervezet

MAG Zrt.

részletek»

Korábbi híreink

Szolgáltatási ajánlat a TÁMOP 3.1.7-es a “Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázahozt

Szolgáltatási ajánlat

Szándéknyilatkozat

 

A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. és a Suliszerviz Pedagógiai Intézet az alábbi teljeskörű szolgáltatással kívánja segíteni az intézményeket a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” c. pályázat sikeres megvalósításában.
Ajánlatunkat a TÁMOP 3.1.7. pályázati kiírás követelményeinek megfelelően állítottuk össze.

a)    Továbbképzések, felkészítések:

1.    15 órás felkészítés a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek szervezésére, vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken, stb.):
-    A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása

2.    30 órás akkreditált továbbképzés, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak érdekében, hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok tanácsadói attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek (referencia-intézményi mentor pedagógusok felkészítése):
-    Felkészítés a mentorálás mesterségére

3.    15 órás felkészítés, mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti, annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, valamint önfejlesztési formáikat:
-    Hálózati együttműködések, kapcsolatok

4.    15 órás felkészítés, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció):
-    PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció

5.    30 órás akkreditált továbbképzés a pályázatban érintett feladatellátási-hely vezetőinek számára, a referenciaintézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva:
-    Pályázatírás, projektmenedzsment, változásmenedzsment a gyakorlatban
-    Változás- és projektmenedzsment a közoktatási intézmények gyakorlatában

6.    8 órás felkészítés a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására, ehhez a szervezet pedagógiai és működési gyakorlat módosítása:
-    Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

7.    60 órás akkreditált továbbképzés a referencia-intézmények és a partnerintézmények pedagógusainak felkészítése a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására (a továbbképzés átvételének egyeztetése folyamatban van).

8.    Azon továbbképzések, felkészítések, amelyek támogatják a referencia intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését (akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzések):

o    Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése gyakorlatának átadása:
-    A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére
-    A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják
-    Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
-    Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele
-    Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében
-    Hatékony tanuló-megismerési technikák
-    Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele
-    Professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetben
-    Az IPR-hez kapcsolódó tanítási-tanulási technikák elmélete és gyakorlata

o    Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató környezet tervezésének, kialakításának segítése a pedagógiai munka hatékonyságának növelése céljából:
-    Projektpedagógia, epochális oktatás
-    Deviáns magatartású általános és középiskolás tanulók hatékony tanításának mód-szerei
-    Az EQ, azaz az érzelmi intelligencia fejlesztése a tanítás és a tanulás eredménye-sebbé tételének érdekében
-    A tanulás tanítása

o    IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása innovatív intézményekben, benne a tanulói laptop program gyakorlatának átadása:
-    Interaktív eszközök a tanórán
-    A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - alap szintű modul
-    A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás - tanulás folyamatában - haladó szintű modul
-    Prezentációkészítési ismeretek tréning elemekkel

o    Felkészülés támogatása az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek funkcionalitásának széleskörű alkalmazására:
-    Út az E-naplóhoz. Informatikai alapismeretek pedagógusoknak (30 óra)
-    Az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek alkalmazása (15 óra)

Továbbképzéseink, felkészítéseink megtalálhatók a Szolgáltatói Kosár felületén részletesen is: http://kosar.educatio.hu/ (Intézményi innováció; Referencia-intézmények; Képzések listája TÁMOP 3.1.7; Szolgáltató: Suliszerviz; Keresés)


b)    Szaktanácsadói támogató szolgáltatások:
1.    Felkészüléshez szaktanácsadói támogatás a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.
2.    A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések szaktanácsadói támogatása.
3.    Referencia intézményként való működés kiépítésének szaktanácsadói támogatása.
4.    Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának szaktanácsadói támogatása.

A TÁMOP 3.1.7-es konstrukcióhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásokat végzők listája még nem áll rendelkezésre az Educatio honlapján. A pályázat megvalósításának kezdetére reményeink szerint megjelenik a szaktanácsadói névsor.


A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, a Suliszerviz Pedagógiai Intézet és munkatársai aktív résztvevői az elmúlt években megindult közoktatás-fejlesztési folyamatoknak. Közel kétszáz feladat-ellátási helyen segítettük a TÁMOP 3.1.4., a TÁMOP 2.2.3., a TÁMOP 3.3.2. és a TÁMOP 3.3.7. pályázatok sikeres megvalósítását.
Szakmai szolgáltatásaink során a legmesszebbmenőkig figyelmebe vesszük a megrendelő igényét a továbbképzési helyszínek, időpontok, a tanácsadói szolgáltatásnyújtás közös tervezésével a pályázat minőségi megvalósítása érdekében.

Az igényelt szolgáltatások díját a legjobb ár-minőség arány elérése érdekében intézményenkénti egyedi megállapodások alapján – a rendelkezésre álló pályázati összeg keretei között – állapítjuk meg.


Együttműködési szándékukat várjuk az alábbi elérhetőségeinken:

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.; Suliszerviz Pedagógiai Intézet

Tel.: 52/534-491, 52/249-017; Fax: 52/534-490

Mobil: 20/9222-550, 20/329-3100

E-mail: suliszerviz@suliszerviz.com

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

Kónyáné Tóth Mária

Molnár Csaba

Juhász Sándorné

Suliszerviz Kft.

Suliszerviz Kft.

Suliszerviz Pedagógiai Intézet

ügyvezető

ügyvezető

igazgató