Képzési ajánlat a TIOP 1.1.1 pályázat megvalósításához

A TIOP 1.1.1 pályázaton nyertes intézményekben az iskolarendszerű oktatás informatikai hátterének fejlesztése zajlik. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése a pedagógusoktól is megköveteli az informatikai ismereteik bővítését.

A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és a Suliszerviz Pedagógiai Intézet a kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint az intézmények igényei alapján kidolgozta képzési, szaktanácsadási ajánlatát.

A TIOP 1.1.1 pályázati útmutató C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések… fejezete az alábbi kötelezettséget írja elő az intézmények számára:
„A pályázó köteles – nyertes pályázat esetén – a támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számítva egy éven belül feladatellátási-helyenként legalább egy pedagógus részvételét biztosítani az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő pedagógus továbbképzésen minden, a pályázatban érintett feladatellátási-helyen. Az ezzel kapcsolatos költségeket jelen pályázat nem támogatja, a kedvezményezettnek gondoskodnia kell a finanszírozásáról, melyre az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati kiírásaiban is pályázhatnak (3. sz. nyilatkozat).”


AJÁNLAT

A fenti képzéseken kívül ezen kötelezettség, valamint a Tanulói laptop-programban beszerzésre került informatikai eszközök használatához az alábbi továbbképzési és szaktanácsadási listát állítottuk össze:

Akkreditált pedagógus-továbbképzések:

 

Ssz.

Megnevezés

Óra-szám

Az alapítási engedély száma

1.

Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban

40

OKM-1/3/2008

2.

Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a kisiskolás korban

40

OKM-1/6/2008

3.

A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - alap szintű modul

30

OKM-1/4/2008

4.

A sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - haladó szintű modul

30

OKM-1/5/2008

5.

Interaktív eszközök a tanórán

30

OKM-3/92/2008

 

Szaktanácsadás (a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) e) pontja szerint a hétévenkénti továbbképzésbe beszámítható):

 

Ssz.

Megnevezés

Óra-szám

Tartalom

6.

Újdonságok az
Office 2010 programcsomagban

10

Kommunikáció a számítógéppel

Könyvtárszerkezet kialakítása

Vágólap használata

Informatikai alkalmazói ismeretek

Word

Karakterformázás, bekezdésformázás, képek beillesztése, felsorolás, számozás, élőfej – élőláb, táblázatok készítése

Excel

Adatok táblázatba rendezése, függvények, diagramok készítése

PowerPoint

Prezentációtervezés lépései, áttűnés, animáció

Infokommunikációs

www.google.com, www.gmail.com

7.

IKT használata a nevelés-oktatás folyamatában

10

www.Bubbl.us gondolattérkép szerkesztése – óravázlat

EclipseCrossword interaktív keresztrejtvény készítése

WordWall feladatszerkesztővel interaktív feladatok létrehozása

Kvíz-szerkesztő, kakukktojás, képrejtvény, anagramma, szókereső, puzzle

Live Movie Makerrel média elemek szerkesztése

Film letöltése, konvertálása, vágása, hang kivétele, hang film alá szerkesztése

SDT

Elemek típusai, elemek keresése

Szöveg, kép, animáció, interaktív feladat mentése

Előadásszerkesztő használata

8.

Interaktív tábla működése, eszköztára, módszertana

10

eBeam, Mimio, Polivision, InterWrite, Smart

9.

Tanulói laptop diák (Student) – tanár (Teacher) gépek felügyeleti rendszere, hozzájuk tartozó vizsgaszerkesztő program

10

LanSchool, NetSupport School, Smart Sync Tanár

Díjak:

10 óra: 15.000.– Ft/fő;

30 óra: 40.000.– Ft/fő;

40 óra: 60.000.– Ft/fő

 12 fő feletti létszám esetén időpontot és helyszínt a megrendelővel egyeztetünk.