Országos döntő 2011/2012

Időpont: 2012. április 27–28.

Helyszín: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.)

Eredmények, díjak

 • Az országos döntőben nyújtott teljesítmény alapján kialakult a versenysorozat végeredménye. A tantárgyankénti helyezéseket és eredményeket tartalmazó táblázatok letölthetők.
 • A versenysorozat helyezettjeinek díjazásához az alábbi társaságok járultak hozzá:

  • Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. (Celldömölk)
  • DesignSoft Kft. (Budapest)
  • EuroMacc Kft. (Budapest)
  • Log-Went Kft. (Debrecen)
  • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő (Budapest)
  • Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen)
  • Magyar Építész Kamara (Budapest)
  • Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Budapest)
  • Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (Budapest)
  • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Budapest)
  • Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Szeged)
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet (Debrecen)
  • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. (Debrecen)
 • Az országos döntő helyszínét biztosító intézmény (Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző Iskola és Általános Iskola) különdíjat ajánlott fel a legeredményesebben kísérletező versenyzőnek.
  • Fuglevich József, Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (Eger)

 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata különdíjat ajánlott fel a városból legjobb eredményt elérő versenyzőnek.

  • Szőgyényi Tamás, Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola

 • Az országos döntőn — legnagyobb örömünkre — minden bejutott versenyző meg is jelent, így a részvételre vonatkozó kimutatásaink megegyeznek a bejutásnál közöltekkel.

Sajtó

SZEGEDma.hu

Szeged Városi TV

Pillantképek a döntőről

Regisztráció a döntő résztvevői és kísérőik számára

 • A döntőbe jutott versenyzők és kísérőik az alábbi részvételi lapok kitöltésével és – legkésőbb április 16-án 16:00-ig telefaxon történő – visszaküldésével regisztrálhatják magukat a döntőre:

Információk a döntő résztvevői és felkészítőik számára

 • A döntő forgatókönyve.

 • A döntő résztvevőinek (és az azt igénylő kísérőknek) a szállását a részvételi lapon megjelölt formában és feltételekkel, a rendező intézmény közelében lévő középiskolai kollégiumban tudjuk biztosítani. A kísérők térítését a helyszínen kell készpénzben kifizetni. Aki számlát szeretne kiállítatni a szállásdíjról (a Szegedi Városi Kollégium állítja ki a számlát) vagy az étkezésről (a regisztrációkor a helyszínt biztosító intézmény állítja ki a számlát), az a szükséges adatokat hozza magával, mert utólagos számlázásra nincs lehetőség.

 • A kísérők kollégiumi szállásdíját átutalással is lehet fizetni, amennyiben az itt letölthető megrendelőt kitöltik, és másolatát elküldik Túri Éva részére.
 • A döntőbe jutott versenyzők, illetve az általuk képviselt intézmények megoszlására vonatkozó diagramokat itt tekinthetik meg.

 • Az egyes tantárgyak követelményeiről:

  • Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás: az írásbeli mellett szóbeli feladatrész is lesz. Itt az előző évi versenyhez hasonlóan kép, grafika, szöveg alapján 4–6 perces összefüggő feleletet vár a versenybizottság. A felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

   • irodalmi tájékozottság;
   • nyelvi-kommunikációs készség.
  • Matematika – Fizika:

   • A gyakorlati (kísérleti) feladatok a mechanika témaköréből kerülhetnek ki.
  • Számítástechnika:

   • Az előző tanévi verseny tájékoztatójában leírtak szerint rendezzük az idei versenyt is, azaz a gyakorlati fordulóban a táblázatkezelés mellett prezentációt is kell készíteni, és az internet használatára is szükség lesz.
   • A szoftverkörnyezet MS Office 2003 vagy 2007 a versenyző választása szerint. 
   • A tesztfeladat szerkezete és tartalma az első fordulóban megadotthoz hasonló lesz, de kitöltése szintén számítógépen történik.
  • Történelem:

   • A verseny szerkezete teljesen azonos lesz az előző tanévi döntővel.
   • A szóbeli fordulóban (péntek délután) mindenki egy, a megadott korszaknak megfelelő komplex tételt (forrással, képpel, adatokkal) húz. A témát 30 perc felkészülés után kell kifejtenie, és a szervezők történelmi atlaszt bocsátanak a rendelkezésükre. A szóbeli feleletek értékelési szempontjai:
    • a feladat megértése;
    • források használata;
    • események okai, következményei, összefüggései;
    • térbeli és időbeli elhelyezés;
    • fogalmak használata;
    • felépítés, kommunikáció.
   • A döntő tartalmi követelményei a témakijelölésből olvashatók ki.

Az országos döntő résztvevőinek kiválasztásánál alkalmazott szempontok (UMD: 2012-04-04.):

 • A regionális fordulók első helyezettjei minden tantárgyból bejutottak az országos döntőbe.
 • A fennmaradó versenyzők közül az elért eredmény alapján annyit hívtunk be a döntőre, hogy a résztvevők száma tantárgyanként 20 legyen.

  • Holtverseny esetén (történelem tantárgyból az azonos pontszám csak abban az esetben jelentett holtversenyt, ha a regionális fordulóban az 5., majd a 8. végül a 7. feladat eredménye is azonos volt) előnyben részesítjük azon régió versenyzőjét, amelyből kevesebben jutottak az adott tantárgyi döntőbe.
  • Azonos régióba tartozó versenyzők holtversenye esetén számítástechnikából a szövegszerkesztési részfeladat eredménye, irodalomból a 18. feladat eredménye alapján döntöttünk.
 • Amennyiben valamely országos döntőbe jutott tanuló lemondja a részvételét, akkor helyére újabb versenyzőt nem hívunk be, mert a tavaszi szünet miatt rendkívül kevés idő állna rendelkezésre a felkészüléshez.