Országos döntő 2010/2011

Időpont: 2011. április 15–16.

Pillanatképek a döntőről

Eredmények, díjak

 • Az országos döntőben nyújtott teljesítmény alapján kialakult a versenysorozat végeredménye. A tantárgyankénti sorrendet tartalmazó táblázatok letölthetők.

 • Az országos döntőn megjelentekre vonatkozó kimutatásainkat is megtekinthetik.

 • A verseny helyszínét biztosító intézmény különdíjban részesítette minden tantárgyi verseny első helyezettjét:

  • Erdélyi Anikó, Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája (Győr)
  • Dani Boglárka Lea, "Kökönyösi Oktatási Központ" Nagy lászló Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Komló)
  • Paukovics Márk, Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola (Szombathely)
  • Sebestyén Attila, Angster József Szakképző Iskola (Pécs)
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának különdíját kapták az országos döntőn legtöbb versenyzővel megjelent intézmények:

  • Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája (Győr)
  • Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Pápa)
 • A versenysorozat díjazásához felajánlásaikkal az alábbi szervezetek járultak hozzá:

  • APÁCZAI Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. (Celldömök)
  • BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. (Budapest)
  • Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)
  • IDG Hungary Kft. (Budapest)
  • KRÓNIKA NOVA Kiadó (Budapest)
  • Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen)
  • Log-Went 2100 Kft. (Debrecen)
  • Magyar Építész Kamara (Budapest)
  • MOZAIK Kiadó Kft. (Szeged)
  • Műszaki Könyvkiadó Kft. (Budapest)
  • Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (Budapest)
  • Novartis Hungária Kft. (Budapest)
  • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. (Debrecen)

Helyszín: Bencs László Szakiskola és Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.)

Regisztráció a döntő résztvevői és kísérőik számára

 • A döntőbe jutott versenyzők és kísérőik az alábbi részvételi lapok kitöltésével és – legkésőbb március 28-án 16:00-ig telefaxon történő – visszaküldésével regisztrálhatják magukat a döntőre:

Információk a döntő résztvevői és felkészítőik számára

 • A döntő forgatókönyve.

 • A döntő résztvevőinek (és az azt igénylő kísérőknek) a szállását a részvételi lapon megjelölt formában és feltételekkel, a rendező intézmény közelében lévő középiskolai kollégiumban tudjuk biztosítani. A kísérők térítését a helyszínem kell készpénzben kifizetni. Aki készpénzfizetési számlát szeretne kiállítatni a szállásdíjról is, az a szükséges adatokat hozza magával, mert utólagos számlázásra nincs lehetőség.

 • A döntőbe jutott versenyzők, illetve az általuk képviselt intézmények megoszlására vonatkozó diagramokat itt tekinthetik meg.

 • Az egyes tantárgyak követelményeiről:

  • Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás: az írásbeli mellett szóbeli feladatrész is lesz. Itt az előző évi versenyhez hasonlóan kép, grafika, szöveg alapján 4–6 perces összefüggő feleletet vár a versenybizottság. A felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

   • irodalmi tájékozottság;
   • nyelvi-kommunikációs készség.
  • Matematika – Fizika:

   • A gyakorlati (kísérleti) feladatok a mechanika, a gázok és folyadékok fizikája témakörökből kerülhetnek ki.
  • Számítástechnika:

   • Az előző tanévi verseny tájékoztatójában leírtak szerint rendezzük az idei versenyt is, azaz a gyakorlati fordulóban a táblázatkezelés mellett prezentációt is kell készíteni, és az internet használatára is szükség lesz.
   • A szoftverkörnyezet MS Office 2003 vagy 2007 a versenyző választása szerint. 
   • A tesztfeladat szerkezete és tartalma az első fordulóban megadotthoz hasonló lesz, de kitöltése szintén számítógépen történik.
  • Történelem:

   • A verseny szerkezete teljesen azonos lesz az előző tanévi döntővel.
   • A szóbeli fordulóban (péntek délután) mindenki egy, a megadott korszaknak megfelelő komplex tételt (forrással, képpel, adatokkal) húz. A témát 30 perc felkészülés után kell kifejtenie, és a szervezők történelmi atlaszt bocsátanak a rendelkezésükre. A szóbeli feleletek értékelési szempontjai:
    • a feladat megértése;
    • források használata;
    • események okai, következményei, összefüggései;
    • térbeli és időbeli elhelyezés;
    • fogalmak használata;
    • felépítés, kommunikáció.
   • A döntő tartalmi követelményei a témakijelölésből olvashatók ki.

Az országos döntő résztvevőinek kiválasztásánál alkalmazott szempontok (UMD: 2011-03-05.)

 • A regionális fordulók első helyezettjei minden tantárgyból bejutottak az országos döntőbe;
 • A fennmaradó versenyzők közül az elért eredmény alapján annyit hívtunk be a döntőre, hogy a résztvevők száma tantárgyanként 20 tanuló legyen.
 • Holtverseny esetén az alább leírt szabályok szerint jártunk el.
 • Amennyiben valamely országos döntőbe jutott tanuló 2011. március 28-áig lemondja a részvételét, akkor helyére újabb versenyzőt hívunk be.
  • A regionális 1. helyezett helyére a regionális 2. helyezettet.
  • Az további versenyzők helyére az eredménye alapján következőt.
   • Holtverseny esetén előnyben részesítjük azon régió versenyzőjét, amelyből kevesebben jutottak az adott tantárgyi döntőbe.
   • Azonos régióba tartozó versenyzők holtversenye esetén előnyben részesítjük az adott tantárgyból kevesebb tanulót a döntőbe juttató intézmény versenyzőjét.