Országos döntő 2009/2010

Időpont: 2010. április 23–24.

Életképek a döntőről

Eredmények, díjak

 • Az országos döntőn nyújtott teljesítmények alapján kialakult a versenysorozat végeredménye. A tantárgyankénti sorrendet tartalmazó táblázatok letölthetők. Az országos döntőn megjelentekre vonatkozóan készített kimutatásaink is elérhetők.

 • A helyszínt biztosító intézmény különdíját kapta a legjobb helyezést elérő budapesti versenyző:

  • Szarvas Tamás, aki Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tanulója.
 • Az LSI Informatikai Oktatóközpont különdíját kapták a döntőn a legtöbb versenyzővel résztvevő intézmények:

  • Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskolája, Kecskemét
  • Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola, Pécs
  • Surányi Endre Szakképző Iskola, Kazincbarcika
  • Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézménye, Szekszárd
  • Szentpáli István kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc
 • A verseny megrendezéséhez, illetve a díjakhoz az alábbi intzémények, szervezetek járultak hozzá:

  • Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft., Celldömölk
  • Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Budapest
  • Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest
  • Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen
  • Log Went 2100 Kft., Debrecen
  • LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest
  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
  • Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
  • OTP Bank Nyrt., Budapest
  • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Debrecen
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen

Helyszín: Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.)

 • A döntőre történő regisztráció sikeresen és eredményesen lezárult. Szeretettel várunk minden versenyzőt és kísérőjét az országos döntő helyszínén.

Regisztráció a döntő résztvevői és kísérőik számára

 • A döntőbe jutott versenyzők és kísérőik az alábbi – vagy a postán megkapott – részvételi lapok kitöltésével és – legkésőbb április 2-án 16:00-ig telefaxon történő – visszaküldésével regisztrálhatják magukat a döntőre:

Információk a döntő résztvevői és felkészítőik számára

 • A döntő forgatókönyve

 • Az egyes tantárgyak követelményeiről:
  • Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás: az írásbeli mellett szóbeli feladatrész is lesz. Itt az előző évi versenyhez hasonlóan kép, grafika, szöveg alapján 4–6 perces összefüggő feleletet vár a versenybizottság. A felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

   • irodalmi tájékozottság;
   • nyelvi-kommunikációs készség.
  • Matematika – Fizika:

   • A gyakorlati (kísérleti) feladatok a tömeg, a sűrűség, a szilárd testek viselkedése folyadékban, az elektromos áram, a mágnesesség témaköréből kerülhetnek ki.
  • Számítástechnika:

   • Az előző tanévi verseny tájékoztatójában leírtak szerint rendezzük az idei versenyt is, azaz a gyakorlati fordulóban a táblázatkezelés mellett prezentációt is kell készíteni, és az internet használatára is szükség lesz.
   • A szoftverkörnyezet MS Office 2003 vagy 2007 a versenyző választása szerint. 
   • A tesztfeladat szerkezete és tartalma az első fordulóban megadotthoz hasonló lesz, de kitöltése szintén számítógépen történik.
  • Történelem:

   • A verseny szerkezete teljesen azonos lesz az előző tanévi döntővel.
   • A szóbeli fordulóban (péntek délután) mindenki egy, a megadott korszaknak megfelelő komplex tételt (forrással, képpel, adatokkal) húz. A témát 30 perc felkészülés után kell kifejtenie, és a szervezők történelmi atlaszt bocsátanak a rendelkezésükre. A szóbeli feleletek értékelési szempontjai:
    • a feladat megértése;
    • források használata;
    • események okai, következményei, összefüggései;
    • térbeli és időbeli elhelyezés;
    • fogalmak használata;
    • felépítés, kommunikáció.
   • A döntő tartalmi követelményei a témakijelölésből olvashatók ki.

Az országos döntő résztvevőinek kiválasztásánál alkalmazott szempontok (UMD: 2010-03-23.)

 • a regionális fordulók első helyezettjei minden tantárgyból bejutottak az országos döntőbe;
 • a fennmaradó versenyzők közül az elért eredmény alapján annyit hívtunk be a döntőre, hogy a résztvevők száma tantárgyanként 20 tanuló legyen.
 • Számítástechnika tantárgyból a bejutási határon kialakult holtversenyt a szövegszerkesztés feladatban elért eredmény alapján döntöttük el.
 • Amennyiben valamely országos döntőbe jutott tanuló 2010. április 7-éig lemondja a részvételét, akkor helyére újabb versenyzőt hívunk be.
  • A regionális 1. helyezett helyére a regionális 2. helyezettet.
  • Az további versenyzők helyére az eredménye alapján következőt.
   • Holtverseny esetén előnyben részesítjük azon régió versenyzőjét, amelyből kevesebben jutottak az adott tantárgyi döntőbe.
   • Azonos régióba tartozó versenyzők holtversenye esetén előnyben részesítjük az adott tantárgyból kevesebb tanulót a döntőbe juttató intézmény versenyzőjét.