Országos döntő 2008/2009 

Időpont: 2009. április 17–18.

Helyszín: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.)

Eredmények, díjak

 • A döntőn nyújtott teljesítmények alapján kialakult a végső tantárgyankénti sorrend.  A tantárgyi eredmények mellett elkészítettünk néhány részvételi kimutatást is.
 • Kecskemét város különdíjat ajánlott fel a város legjobb eredményt elérő versenyzőjének:
  • Bretus Réka (Kecskeméti Humán Középiskola Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája; Történelem 4. helyezett)
 • A rendezvénynek helyszínt biztosító intzémény különdíját kapta a város második legjobb eredményt elérő versenyzője:
  • Tóth Róbert (Kandó Kálmán Szakközép- és Szakiskola; Matematika — Fizika 14. helyezett)
 •  Az élmények felidézését segíthetik az alábbi felvételek

     
     
     
     
     
     
     
 • A verseny megrendezéséhez, illetve a versenyzők díjazásához az alábbi intézmények és szervezetek járultak hozzá:
  • Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft., Celldömölk
  • Cartographia Tankönyvkiadó Kft., Budapest
  • Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. eLearning Igazgatóság, Budapest
  • IDG Magyarország Lapkiadó Kft., Budapest
  • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskemét
  • Kecskeméti Humán Középiskola Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája, Kecskemét
  • Krónika Nova Kiadó Kft., Budapest
  • Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen
  • Log Went 2100 Kft., Debrecen
  • Magyar Innovációs Szövetség, Budapest
  • MOZAIK Kiadó Kft., Szeged 
  • Műszaki Kiadó Kft., Budapest
  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
  • Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
  • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Debrecen
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen

Regisztráció a döntő résztvevői és kísérőik számára

 • A kísérők számára a szállásról és az étkezésről külön számla készül (ha kérik).
  • A szállásdíj számláját a szálláshelyen állítják ki, számlaadó a kollégium.
  • Az étkezésre vonatkozó számla iránti igényt a regisztrációnál kell jelezni, számlaadó a helyszínt biztosító iskola.
 • A döntőre történő regisztrációt április elsején délben lezártuk. Minden résztvevő adatát megkaptuk, a visszalépők helyére újabbakat hívtunk be. Várunk mindenkit a versenysorozat zárásának helyszínén! 
 • A döntőbe jutott versenyzők és kísérőik az alábbi – vagy a postán megkapott – részvételi lapok kitöltésével és – legkésőbb március 30-áig telefaxon történő – visszaküldésével regisztrálhatják magukat a döntőnre

Tájékoztatók a döntő résztvevői és felkészítőik számára

 • A döntő forgatókönyve (PDF)
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről:
  • Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás: az írásbeli mellett szóbeli feladatrész is lesz. Itt az előző évi versenyhez hasonlóan kép, grafika, szöveg alapján 4–6 perces összefüggő feleletet vár a versenybizottság. A felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
   • irodalmi tájékozottság;
   • nyelvi-kommunikációs készség.
  • Matematika – Fizika:
   • A gyakorlati (kísérleti) feladatok a gázok, a gravitáció és az elektromágnesesség témaköréből kerülhetnek ki.
  • Számítástechnika:
   • Az előző tanévi verseny tájékoztatójában leírtak szerint rendezzük az idei versenyt is, azaz a gyakorlati fordulóban a táblázatkezelés mellett prezentációt is kell készíteni, és az internet használatára is szükség lesz.
   • A szoftverkörnyezet Windows XP és MS Office 2003. 
   • A tesztfeladat szerkezete és tartalma az első fordulóban megadotthoz hasonló lesz, de kitöltése szintén számítógépen történik.
  • Történelem:
   • A verseny szerkezete teljesen azonos lesz az előző tanévi döntővel.
   • A szóbeli fordulóban (péntek délután) mindenki egy, a megadott korszaknak megfelelő komplex tételt (forrással, képpel, adatokkal) húz. A témát 30 perc felkészülés után kell kifejtenie, és a szervezők történelmi atlaszt bocsátanak a rendelkezésükre. A szóbeli feleletek értékelési szempontjai:
    • a feladat megértése;
    • források használata;
    • események okai, következményei, összefüggései;
    • térbeli és időbeli elhelyezés;
    • fogalmak használata;
    • felépítés, kommunikáció.
   • A döntő témája a XIX–XX. századi magyar és egyetemes történelem 1991-gyel bezárólag, továbbá állampolgári ismeretek, továbbá a szóbeli feladatok között szerepelni fog hazánk és anagyvilág 100 évvel ezelőtti (1909-es) történéseire vonatkozó feladat. 

Az országos döntő résztvevőinek kiválasztásánál alkalmazott szempontok:

 • a regionális fordulók első helyezettjei minden tantárgyból bejutottak az országos döntőbe;
 • a fennmaradó versenyzők közül az elért eredmény alapján annyit hívunk be a döntőre, hogy a résztvevők száma tantárgyanként 20 tanuló legyen.
 • Amennyiben valamely országos döntőbe jutott tanuló 2009. március 30-áig lemondja a részvételét, akkor helyére újabb versenyzőt hívunk be.
  • A regionális 1. helyezett helyére a regionális 2. helyezettet.
  • Az további versenyzők helyére az eredménye alapján következőt.
   • Holtverseny esetén előnyben részesítjük azon régió versenyzőjét, amelyből kevesebben jutottak az adott tantárgyi döntőbe.
   • Azonos régióba tartozó versenyzők holtversenye esetén előnyben részesítjük az adott tantárgyból kevesebb tanulót a döntőbe juttató intézmény versenyzőjét.