Országos döntő 2007/2008 

Időpont: 2008. április 11–12.

Helyszín: Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15.)

Eredmények, díjak

 • A döntőn nyújtott teljesítmények alapján kialakult a végső tantárgyankénti sorrend.  Az intézményi és tantárgyi eredmények mellett elkészítettünk néhány részvételi kimutatást is.
 • A rendezvénynek helyet adó intézmény különdíját kapta a döntőn legtöbb versenyzővel résztvevő intézmény:
  • Beregszászi Pál Szakközép- és Szakiskola, Debrecen
 • Kaposvár város különdíjat ajánlott fel Somogy megye legjobb eredményt elért három versenyzőjének:
  • Gallai Nikoletta (Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód; Irodalom–Magyar nyelv és helyesírás 6. helyezett)
  • Gyenizse Renáta (Széchenyi Ferenc Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Barcs; Matematika–Fizika 9. helyezett)
  • Kovács Roland (Nagyváthy János Középiskola és Szakiskola, Csurgó; Történelem 10. helyezett)
 • A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság különdíjaként ECDL-vizsgakártyát kapott a Számítástechnika döntő minden olyan résztvevője, aki avval még nem rendelkezett, illetve a Matematika–Fizika tantárgyi verseny első hét helyezettje.
 • A versenyen szerzett élmények felelevenítését segítheti ez a letölthető album (RAR; 1,9 M). 
 • A verseny megrendezéséhez, illetve a versenyzők díjazásához az alábbi intézmények és szervezetek járultak hozzá:
  • BBS-Info Könyvkiadó és Informatikai Kft., Budapest 
  • Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár 
  • Litográfia Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen
  • LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvány, Budapest
  • Magyar Építészkamara, Budapest
  • Microsoft Magyarország Kft., Budapest
  • MOZAIK Kiadó Kft., Szeged 
  • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest
  • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
  • Panem Kft., Budapest
  • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Debrecen
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen
  • Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Kaposvár

Regisztráció a döntő részvevői és kísérőik számára

 • A kísérők számára a szállásról és az étkezésről külön számla készül (ha kérik).
  • A szállásdíj számláját a szálláshelyen állítják ki, számlaadó a kollégium.
  • Az étkezésre vonatkozó számla iránti igényt a regisztrációnál kell jelezni, számlaadó a helyszínt biztosító iskola.
 • A döntőre történő regisztrációt április elsején délben lezártuk. Minden résztvevő adatát megkaptuk, a visszalépők helyére újabbakat hívtunk be. Várunk mindenkit a versenysorozat zárásának helyszínén! 
 • A döntőbe jutott versenyzők és kísérőik az alábbi – vagy a postán megkapott – részvételi lapok kitöltésével és – legkésőbb március 28-áig telefaxon történő – visszaküldésével regisztrálhatják magukat a döntőnre

Tájékoztatók a döntő résztvevői és felkészítőik számára

 • A döntő forgatókönyve 
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről:
  • Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás: az írásbeli mellett szóbeli feladatrész is lesz. Itt az előző évi versenyhez hasonlóan kép, grafika, szöveg alapján 4–6 perces összefüggő feleletet vár a versenybizottság. A felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
   • irodalmi tájékozottság;
   • nyelvi-kommunikációs készség.
  • Matematika – Fizika:
   • A gyakorlati (kísérleti) feladatok a hidrosztatika, a gravitáció és az elektromosság témaköréből kerülnek ki.
  • Számítástechnika:
   • Az előző tanévi verseny tájékoztatójában leírtak szerint rendezzük az idei versenyt is, azaz a gyakorlati fordulóban a táblázatkezelés mellett prezentációt is kell készíteni és az internet használatára is szükség lesz.
   • A tesztfeladat szerkezete és tartalma az első fordulóban megadotthoz hasonló lesz.
  • Történelem:
   • A verseny szerkezete teljesen azonos lesz az előző tanévi döntővel.
   • A szóbeli fordulóban (péntek délután) mindenki egy, a megadott korszaknak megfelelő komplex tételt (forrással, képpel, adatokkal) húz. A témát 30 perc felkészülés után kell kifejtenie, és a szervezők történelmi atlaszt bocsátanak a rendelkezésükre.
   • A döntő témája a XIX–XX. századi magyar és egyetemes történelem 1991-gyel bezárólag.

Az országos döntő résztvevőinek kiválasztásánál alkalmazott szempontok:

 • a regionális fordulók első helyezettjei minden tantárgyból bejutottak az országos döntőbe;
 • a fennmaradó versenyzők közül az elért eredmény alapján annyit hívunk be a döntőre, hogy a résztvevők száma tantárgyanként 20 tanuló legyen.
 • Amennyiben valamely országos döntőbe jutott tanuló 2008. március 28-áig lemondja a részvételét, akkor helyére újabb versenyzőt hívunk be.
  • A regionális 1. helyezett helyére a regionális 2. helyezettet.
  • Az további versenyzők helyére az eredménye alapján következőt.
   • Holtverseny esetén előnyben részesítjük azon régió versenyzőjét, amelyből kevesebben jutottak az adott tantárgyi döntőbe.
   • Azonos régióba tartozó versenyzők holtversenye esetén előnyben részesítjük az adott tantárgyból kevesebb tanulót a döntőbe juttató intézmény versenyzőjét.