„Tanulva tanítunk – az oktatás fejlesztéséért”
XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia
HAJDÚSZOBOSZLÓ
2009. október 8-10.

Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***+ Mátyás király sétány 19. - Hotel Aqua-Sol **** Gábor Áron u. 7-9. 

 

Jelentkezési lap 

Kedves Kolléganő / Kolléga!

1999 óta minden év őszén megrendezésre kerül a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. 2009 októberében immár tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg e népszerű szakmai fórumot:

A konferencia célja:

Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások fogadására, beépítésére. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról történő tájékoztatásra és a problémák, a gondok ismertetésére is. A konferencia célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

Az idei konferencia kiemelt témája:

Az oktatás fejlesztésére 2007-2013 között 1,5 milliárd euró európai uniós forrást biztosít a kormányzat. A fejlesztés irányai sokrétűek, érintik az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket egyaránt. Az oktatási, képzési rendszer átfogó korszerűsítésének folyamatában rendszerszintű tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések zajlanak. A fejlesztési folyamatok, a fejlesztésekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek bemutatása, a megvalósítás során jelentkező kérdések megválaszolása a kiemelt feladat.

Fontos változás! A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2009. augusztus 1-től módosult: a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri. A beszámításhoz szükséges igazolást 15 óráról a konferencia zárónapján a résztvevőknek átadjuk.

A meghívottak köre:

A XI. konferenciára az előző évekhez hasonlóan nem csak a közoktatási szakértőket várjuk, hanem a közoktatás minden területéről (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzés) az intézményvezetőket, az érdeklődő pedagógusokat, és a közoktatással kapcsolatban lévő felsőoktatási intézmények, pedagógiai intézetek, intézményfenntartók vezetőit, képviselőit is, valamint határon túli magyar pedagógusokat.

A konferencia rendezvényei:

- plenáris előadások,

- panelbeszélgetés

- szekciófoglalkozások,

- kulturális és szabadidős rendezvények,

- szakmai kiállítás.

Szekciók:

- Óvoda

- Általános iskola

- Középiskola

- Szakértői tevékenység

Panelbeszélgetés:

- A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat megvalósítása a Szolgáltatói Hálózat támogatásával

 Kiállítás:

- Kompetencia alapú oktatási programcsomagok – Educatio Nonprofit Kft.

 Kulturális, szabadidős programok:

A konferencia programjaként kerül sor a IV. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT megnyitójára és díjátadójára.

Hajdúszoboszló a konferenciaturizmuson túl a gyógyvíz, a gyógyulás, a pihenés, a kikapcsolódás, az ízletes magyar ételek, a felejthetetlen élmények városa. Ebből is szeretnénk némi ízelítőt nyújtani a résztvevőknek.

A konferencia kiadványa:

Az elhangzott előadásokat, vitaindítókat, a szekcióvezetők összefoglalóit, a konferencián készült riportokat, fotókat – hasonlóan az előző évek gyakorlatához – egy kiadványban jelentetjük meg, melyet eljuttatunk az előadóknak, résztvevőknek és mindazon intézményeknek, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a közoktatási szakértői tevékenység irányításával, koordinálásával.

A kiadvány megjelenése a konferenciát követően, kb. november-december hónapban várható.

A konferencia rendezői:

OKTATÁSI HIVATAL Észak-alföldi Regionális Igazgatósága – Debrecen

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és Suliszerviz Pedagógiai Intézet – Debrecen

A konferencia szervezője:

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és Suliszerviz Pedagógiai Intézet – Debrecen

Tisztelettel meghívjuk Önöket a konferenciára, melynek programját és jelentkezési lapját mellékeljük.

A jelentkezésekről a visszaigazolást, valamint a részvételi díjról kiállított számlát folyamatosan küldjük a jelentkezési lapon megjelölt címre.

 

Tervezett Program

2009. OKTÓBER 8. (CSÜTÖRTÖK)

900-

Regisztráció

1030-1130

A IV. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitója, díjkiosztás


A kiállítás védnöke
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

A kiállítás rendezői
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Suliszerviz Pedagógiai Intézet
Nova Humana Egyesület

A zsűri tagjai
Aknay János Munkácsy-díjas festőművész
Komiszár János Holló László-díjas festőművész
Kohári Tibor rajztanár

A kiállítást megnyitja
Varga Attila
vezető-főtanácsos
Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága

Az alkotásokat értékeli
Komiszár János Holló László-díjas festőművész

Köszöntő
Berényiné Szilaj Ilona igazgató
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló

Műsorközlő
Molnár Csaba ügyvezető
Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen

Műsor


A kiállítás megtekinthető
2009. október 8-25.

A kiállítás helyszíne
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

1200-1330

Ebéd

 

2009. OKTÓBER 8. (CSÜTÖRTÖK)


Levezető elnök:

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1330-1350

Köszöntő, a konferencia megnyitása
Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1350-1425

Az Új Tudás Program a megvalósulás útján
Arató Gergely oktatásért felelős államtitkár – Oktatási és Kulturális Minisztérium

1425-1500

Európai uniós és hazai források a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás fejlesztésére
Dr. Sági Zsolt igazgató – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság

1500-1520

Szünet

1520-1555

A pedagógusképzés reformja a Bolognai folyamat hazai megvalósításában
Bakonyi László elnök – Oktatási Hivatal

1555-1630

A szakképzés minőségének és tartalmának fejlesztése
Nagy László főigazgató – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1630-1650

Szünet

1650-1725

A kompetencia-fejlesztést támogató kiemelt projektek a magyar közoktatásban
Könczöl Tamás igazgató – Educatio Nonprofit Kft. eLearning Igazgatóság; megbízott igazgató – Educatio Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

1725-1800

A pedagógiai értékelés fejlesztésének új útjai -  a formatív és az online tesztelés
Dr. Csapó Benő egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem

1800-1930

Vacsora

1930-2100

Panelbeszélgetés

A TÁMOP pályázatok megvalósítása a szolgáltatói hálózat támogatásával

Vezeti és vitaindítót tart:

Puskás Aurél hálózatkoordinációs szakmai vezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

További résztvevők:

Könczöl Tamás igazgató – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. eLearning Igazgatóság; megbízott igazgató – Educatio Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

Székely Józsefné igazgató – Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye

Závogyán Judit szakmai vezető – Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat a dél-alföldi régióban: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Kovács Melitta kiemelt programkoordinátor – OKMTI EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

Jobbágy Csaba  programkoordinátor – OKMTI EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

 


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


0700-0830

Reggeli

Levezető elnök:

Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

0830-0905

„Más kép – másképp?” Oktatásfejlesztés az Európai Unióban
Dr. Pála Károly igazgató – Brüsszel

0905-0940

Az Országos kompetenciamérés fejlesztési irányai
Pongrácz László főosztályvezető – Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya

0940-0955

Szünet

0955-1030

Integrált természettudományos oktatás – szemlélet és módszer
Veres Gábor, a Természettudomány tantárgy tantervi koncepcióját kidolgozó bizottság tagja, természettudomány tantervi szakértő, a budapesti Közgazdasági Politechnikum természetismeret tanára

1030-1105

Felzárkóztatás, fejlesztés projektmódszerrel – a tervezéstől a megvalósításig
Nyíriné Fejszés Tóth Edit programvezető, munkaközösség-vezető – KEMÜ Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1105-1120

Szünet

1120-1155

Tehetséggondozás
Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1155-1230

A tanulás jövője – 4D-s bemutató a "4D Smile" projekt keretében
Halász József projekt menedzser – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola, Dabas
Videokonferencia rendszeren történő bejelentkezés:
Helen Richardson business development manager
Doncaster College DK-Exchange– Nagy-Britannia

1230-1345

Ebéd

1345-1515

Szekcióülések

1515-1530

Szünet

1530-1700

Szekcióülések

1700-1930

Városnézés, gyógyfürdőzés /fakultatív/

1930-2400

Műsoros díszvacsora

Zene: Sütő Band Zenekar: Sütő Sándor, Gombos Géza, Dudás János

Műsor: Mi is kéne még? avagy Hejj, élet, élet… Zenés kabaré – M. M. Pódium Nagyvárad

Előadják a Szigligeti Társulat művészei: Meleg Vilmos, Meleg Attila, Szallós Tünde, Nagy Kinga, Korda Árpád, Farkas Beatrix, Szallós Nándor, Molnár Noémi 

 

2009. OKTÓBER 10. (SZOMBAT)


0700-0845

Reggeli

Levezető elnök:

Pósfai Péter közoktatás-szakmai elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

0845-0920

A tanulás-tanítás folyamata a szakértő szemszögéből
Dr. Nahalka István oktatáskutató – az MTA Pedagógiai Bizottság tagja

0920-0955

A fejlesztések tudáshátterének biztosítása
Dr. Farkas Katalin főigazgató – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

0955-1030

Ellenőrzések a közoktatási intézményekben – tapasztalatok, tervek (nem szakrendszerű oktatás, szakképző intézmények, általános iskolák)
Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály

1030-1050

Szünet

1050-1120

A szekciók és a panelbeszélgetés összefoglalói

1.

Óvoda
Petránné Képes Gizella óvodavezető – Miskolci Vasgyári Óvoda

2.

Általános iskola
Bella Tibor igazgató – Gregor József Általános Iskola, Budapest

3.

Középiskola
Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

4.

Szakértői tevékenység
Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

5.

TÁMOP 3.1.4.
Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

1120-1155

A szakértői és a pedagógus-továbbképzési rendelet módosulása
Csillag Márta főosztályvezető – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1155-1200

A konferencia zárása
Pósfai Péter közoktatás-szakmai elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

1200-1300

Ebéd

 

 

ÓVODA SZEKCIÓ


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


Szekcióvezető: Petránné Képes Gizella óvodavezető – Miskolci Vasgyári Óvoda

1345-1400

3 és 4 dimenziós oktatástechnológiai bemutató

Halász József, Gémes Géza, Kosztolányi Gyula – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas

1400-1515

Tanügyigazgatási ellenőrzések az óvodában

Ragályiné Hajdu Zsuzsanna regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

1515-1530

Szünet

1530-1700

Hogyan tovább? A kompetencia alapú óvodai programcsomag beillesztése a helyi óvodai nevelési programba /kooperatív szekciófoglalkozás/

Petránné Képes Gizella óvodavezető – Miskolci Vasgyári Óvoda

 ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKCIÓ


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


Szekcióvezető: Bella Tibor igazgató – Gregor József Általános Iskola, Budapest


1345-1500

Új pedagógiai eszköztár és a reform – szemléletváltás az oktatásban

Bella Tibor igazgató – Gregor József Általános Iskola, Budapest

1500-1515

3 és 4 dimenziós oktatástechnológiai bemutató

Halász József, Gémes Géza, Kosztolányi Gyula – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas

1515-1530

Szünet

1530-1615

„Matematika számok nélkül” fejlesztő és felzárkóztató program

Makara Ágnes adjunktus – ELTE TÓK Matematika Tanszék

1615-1700

Beszédmester – beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer

Bácsi János igazgató, Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi igazgatóhelyettes – SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája

  KÖZÉPISKOLA SZEKCIÓ


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


Szekcióvezető: Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola


1345-1515

A középiskolai felvételitől a felsőoktatási felvételiig

Pósfai Péter közoktatás-szakmai elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

1515-1530

Szünet

1530-1645

Az új OKJ bevezetésének intézményi tapasztalatai

Dr. Zachár László főigazgató-helyettes – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1645-1700

3 és 4 dimenziós oktatástechnológiai bemutató

Halász József, Gémes Géza, Kosztolányi Gyula – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas

 

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZEKCIÓ


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


Szekcióvezető: Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága


1345-1515

A szakértői munka követelményeiről, a szakértői munka során alkalmazható módszerekről

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1515-1530

Szünet

1530-1545

3 és 4 dimenziós oktatástechnológiai bemutató

Halász József, Gémes Géza, Kosztolányi Gyula – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas

1545-1700

A szakértői jelentés formai és tartalmi kérdései

Merklné Kálvin Mária osztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály Közoktatási Ellenőrzési Osztály


KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEKCIÓ


2009. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)


Szekcióvezető: Puskás Aurél hálózatkoordinációs szakmai vezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság


1345-1415

TÁMOP 3.1.4 helyzetértékelés – lehetőségek és akadályok, saját innovációk

Puskás Aurél hálózatkoordinációs szakmai vezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

1415-1445

A megvalósítás kötelező elemei (tantárgytömbösítés, témahét, projekt, képzések, mentorálás, szaktanácsadás, …)

Berecz Árpádné folyamatmenedzser – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

1445-1515

Digitális kompetenciafejlesztés

Könczöl Tamás igazgató – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. eLearning Igazgatóság; megbízott igazgató – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

1515-1530

Szünet

1530-1600

Befogadó intézményi környezet

Kapcsáné Németi Júlia irodavezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság Inklúziós Iroda

1600-1615

3 és 4 dimenziós oktatástechnológiai bemutató

Halász József, Gémes Géza, Kosztolányi Gyula – Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas

1615-1645

Hátránykezelés

Balogh Gyula irodavezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlőségi Igazgatóság

1645-1700

Hogyan tovább? – Összegzés

Puskás Aurél hálózatkoordinációs szakmai vezető – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság

 


 

Korábbi konferencia

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008