Iskolai forduló 2011/2012

Az iskolai forduló beküldött dolgozatairól

 • A régiónként és tantárgyanként beküldött és − az 55% feletti teljesítmények esetében − a versenybizottság által ellenőrzött eredmények az alábbi táblázatokban tekinthetők meg. A táblázatok tantárgyanként, az intézmények címének irányítószáma szerinti sorrendben tartalmazzák az adatokat. A tanulók neve mögött akkor szerepel szám, ha egy intézményből több tantárgyban is beküldték az eredményét. Ez a szám jelzi, hogy az adott tantárgyat hányadik helyen vettük figyelembe a továbbjutás szempontjából.

 • A második fordulóba ténylegesen bejutott versenyzők adatai a forduló oldalán található táblázatokban tekinthetők meg.

 • A regionális fordulót követően néhány régióban és néhány versenyző esetében szükség volt a személyes adatok pontosítására. A március 23-a utáni módosítások ezt tükrözik.
 • A tantárgyankénti táblázatokban kiemeltük azon versenyzők nevét, akik a húsz legmagasabb pontszámot teljesítették az adott régióban.Abban az esetben, ha a bejutási határon lévők esetében azonos pontszámmal kerültünk szembe, azt a versenyzőt részesítettük előnyben, akinek az intézményéből kevesebb továbbjutó volt.

 • Tájékoztató a dolgozatot, illetve összesítést beküldő intézményekről:

  • Az intézmények adatait tartalmazó táblázat (XLS, UMD: 2012-03-02.).
  • Az utolsó két oszlop jelzi, hogy az adott intézmény elektronikusan jelezte-e diákjai eredményét, illetve beküldte-e a szükséges dolgozatokat. Amennyiben valamely versenyző dolgozata nem érkezett meg irodánkba, akkor azonos eredmény esetén azt részesítettük előnyben a továbbjutás elbírálásakor, akinek a dolgozatát is megtekinthettük.
  • Az egyes intézményektől érkezett adatokból készült összegző kimutatás (PDF, UMD: 2012-03-12.) a linkre kattintva tölthető le. A táblázatban látható piros háttér csak azt jelzi, hogy az adott régióban és tantárgyból az első húsz helyezett legkisebb pontszáma nem érte el a dolgozatok beküldési határértékét.
  • Amennyiben a kimutatásainkban hiányosságot vélnek felfedezni, jelezzék azt az ismert elérhetőségek valamelyikén.

A dolgozatok javításához, beküldéséhez kapcsolódó információk

 • A Matematika-Fizika feladatsor javítási útmutatóját 2012-02-15-én 21:15-kor módosítottuk, így az azt korábban letöltők az 5. feladatban nem pontos eredményeket találnak. Elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségekért.
 • Amennyiben valamely dolgozatban egy hiba következtében valamely versenyző az adott részfeladatra nem kapott pontot, akkor az ebből következő további hibákat már nem kell pontkevonással büntetni, azaz minden hibáért csak egyszer vonunk le pontot.
 • A versenyfelhívásban közzétettek szerint a kijavított és a beküldési határt meghaladó eredményű dolgozatok beérkezési határideje: február 24.
 • A kísérőjegyzék mintatáblázata (XLS, 68 kB; UMD: 2012-02-01.)
 • A különböző tantárgyak továbbjutóinak adatait a munkafüzet megfelelő fülén lévő táblázatba kell beírni.
 • Kérjük Önöket, hogy a táblázatban minden kijavított dolgozat pontszámát szerepeltessék attól függetlenül, hogy maga a dolgozat továbbküldésre került-e vagy sem.
 • Kérjük, hogy a beküldési határt (55%) meghaladó pontszámú dolgozatokat tantárgyanként csoportosítsák, továbbá a borítékba helyezzék el a jegyzék egy nyomtatott példányát, valamint a jegyzéket tartalmazó fájlt küldjék el elektronikusan is az oszktv@suliszerviz.com címre.
 • Amennyiben valamelyik tanulójuk több tantárgyból is továbbküldésre érdemes eredményt ért el, akkor a kísérő levélben jelezzék, hogy milyen preferenciákat vegyünk figyelembe abban az esetben, ha az eredmények alapján több tantárgyból is bejuthatna a regionális fordulóba. Amennyiben nem kapunk ilyen értesítést, akkor
  • elsődlegesnek tekintjük, hogy minden tantárgyból teljes legyen a regionális forduló létszáma, majd
  • azt a tantárgyat részesítjük előnyben, amelyikből a helyezési száma kisebb.
 • Örömmel tölt el bennünket, hogy kollégáink egyre jobban ismerik a táblázatkezelők használatát, de a mintatáblázat formázásával, átalakításával csak többletmunkát okoznak nekünk, így kérjük ne tegyék azt.
 • Kérjük Önöket, segítsék munkánkat avval is, hogy intézményenként egy Excel-fájlban küldik el a pontszámokat, hiszen a mintafájl különböző fülei ezt a célt szolgálnák.
 • A kijavított és a beküldési határt elérő eredményű dolgozatokat irodánk címére (4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.) kérjük eljuttatni.

Tájékoztató az iskolai feldatokról

 • Amennyiben nem kapták meg a jelentkezést visszaigazoló, illetve a tudnivalókat közlő (elektronikus) levelünket, jelezzék az elérhetőségeinken!
 • A verseny lebonyolítására minden versenynapon a 14:00-kor kezdődik és a feladatok megoldására fordítható idő 60 perc. Esetleges lebonyolítási problémák esetén is be kell fejezni a versenydolgozatok írását 16:00-kor.
 • A feladatsorokat a verseny honlapjáról lehet letölteni az adott tantárgyi verseny napján reggel 7 órától.
 • A letöltött dokumentumok megnyitásához és nyomtatásához az Adobe Acrobat Reader program legfrissebb változatára lesz szükségük. A feladatlapok megnyitásához szükséges jelszót a kapcsolattartók megkapták. Esetleges problémák megoldását a lentebb megadott telefonszámokon lehet kérni.
 • A feladatsorok megoldásához részben a feladatlapot, részben további üres lapokat fognak használni a versenyzők. Kérjük, lássák el az intézmény pecsétjével a felhasznált lapokat! A feladatlapokon minden utasítás megtalálható, illetve a használható eszközöket is felsoroltuk.
 • Amennyiben megoldhatatlannak látszó problémát észlelnek, akkor hívják telefonon az országos versenybizottság valamelyik tagját:
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet: +36 (52) 534 490
  • Szalay Sándor: +36 (30) 931 9859
 • A megoldásokat és a pontozási útmutatókat a versenyt követő naptól érhetik el. A versenyt követően a feladatlapok korlátozás nélkül megnyitható változatait is közzé tesszük.
 • A javítási, pontozási útmutatók összállításánál igyekeztünk egyértelműen fogalmazni, de előfordulhat, hogy kételyek merülnek fel a javítás során. Kérdéseiket az oszktv@suliszerviz.com címre küldjék. Minden kérdést a lehető legrövidebb időn belül megválaszolunk.
 • Kérjük Önöket, hogy a legalább 55%-ot teljesítők kijavított dolgozatait összetűzve küldjék el irodánkba (Suliszerviz Pedagógiai Intézet; 4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.), hogy a lapok esetleges keveredését evvel is megakadályozzuk.