Iskolai forduló 2009/2010

Az iskolai fordulóban elért eredmények

 • A régiónként és tantárgyanként beküldött és − az 55% feletti teljesítmények esetében − a versenybizottság által ellenőrzött eredmények az alábbi táblázatokban tekinthetők meg.

   

 • A második fordulóba ténylegesen bejutott versenyzők adatai a forduló oldalán található táblázatokban tekinthetők meg.
  Érdekes jelenségnek tartjuk, hogy történelemből az egyik régióban mindössze két intézmény diákjai alkotják a regionális forduló mezőnyét. De ennél is érdekesebb, hogy bizonyos (hibás) részletek az egy intézményből beküldött dolgozatokban azonosak. Feltételezésünk szerint minden intézmény mindent megtett a verseny tisztasága érdekében, így vélhetően a felkészülés során felhasznált források pontatlansága lehet a probléma forrása, ezért éreztük fontosnak, hogy erre minden kolléga figyelmét felhívjuk. 

 • A tantárgyankénti táblázatokban kiemeltük azon versenyzők nevét, akik a húsz legmagasabb pontszámot teljesítették az adott régióban. Nem szerepelnek a táblázatokban azok a versenyzők, akik ugyan értékelhető eredményt értek el, de indulásuk nem felel meg a kiírásban foglaltaknak (például 11. évfolyamra járnak).

 • Tájékoztató a dolgozatot, illetve összesítést beküldő intézményekről

  • Az intézmények adatait tartalmazó táblázat (XLS, UMD: 2010-02-06.).
  • Az intézmények a címükben megadott irányítószámok sorrendjében találhatók a táblázatban. Az első oszlopban található az intézmény rövidített neve, amelyet több kimutatásunkban használunk.
  • A piros betűvel írott intézmények elektronikusan küldtek be adatlapokat. Amennyiben valamely versenyző dolgozata nem érkezett meg irodánkba, akkor azonos eredmény esetén azt részesítjük előnyben a továbbjutás elbírálásakor, akinek a dolgozatát is megtekinthettük.
  • A sárga háttérrel jelölt intézmények dolgozatai beérkeztek irodánkba.
  • A nem jelölt intézményekből nem kaptunk sem eredményt, sem dolgozatot.
  • Az egyes intézményektől érkezett adatokból készült összegző kimutatás (PDF, UMD: 2010-02-15.) a linkre kattintva tölthető le.
  • Amennyiben a kimutatásainkban hiányosságot vélnek felfedezni, jelezzék azt az ismert elérhetőségek valamelyikén.

   

A dolgozatok javításához, beküldéséhez kapcsolódó információk

 • A versenyfelhívásban közzétettek szerint a kijavított és a beküldési határt meghaladó eredményű dolgozatok beérkezési határideje: január 29.
 • A kísérőjegyzék mintatáblázata (XLS, 68 kB; UMD: 2010-01-08.)
 • A különböző tantárgyak továbbjutóinak adatait a munkafüzet megfelelő fülén lévő táblázatba kell beírni.
 • Kérjük Önöket, hogy a táblázatban minden kijavított dolgozat pontszámát szerepeltessék attól függetlenül, hogy továbbküldésre került-e vagy sem.
 • Kérjük, hogy a beküldési határt meghaladó pontszámú dolgozatokat tantárgyanként csoportosítsák, továbbá a borítékba helyezzék el a jegyzék egy nyomtatott példányát, valamint a jegyzéket tartalmazó fájlt küldjék el elektronikusan is az oszktv@suliszerviz.com címre.
 • Amennyiben valamelyik tanulójuk több tantárgyból is továbbküldésre érdemes eredményt ért el, akkor a kíséró levélben jelezzék, hogy milyen preferenciákat vegyünk figyelembe abban az esetben, ha az eredmények alapján több tantárgyból is bejuthatna a regionális fordulóba. Amennyiben nem kapunk ilyen értesítést, akkor
  • elsődlegesnek tekintjük, hogy minden tantárgyból teljes legyen a regionális forduló létszáma, majd
  • azt a tantárgyat részesítjük előnyben, amelyikből a helyezési száma kisebb.
 • Örömmel tölt el bennünket, hogy kollégáink egyre jobban ismerik a táblázatkezelők használatát, de a mintatáblázat formázásával, átalakításával csak többletmunkát okoznak nekünk, így kérjük ne tegyék azt.
 • Kérjük Önöket, segítsék munkánkat avval is, hogy intézményenként egy Excel-fájlban küldik el a pontszámokat, hiszen a mintafájl különböző fülei ezt a célt szolgálnák.
 • A kijavított és a beküldési határt elérő eredményű dolgozatokat irodánk címére (4024 Debrecen, Kossuth utca 42.) kérjük eljuttatni.

Információk rendkívüli esemény (például: sztrájk) idejére

 • Amennyiben valamely intézményben a közlekedési dolgozók sztrájkja miatt lehetetlenné válna a verseny lebonyolítása, kérjük jelezzék az elérhetőségeinken.
 • Azokban az intézményekben, amelyekben — a közlekedési dolgozók sztrájkja miatt — lehetetlenné válik a 12-én vagy 13-án délutáni verseny megrendezése, az intézményvezetők döntésére bízzuk, hogy a következő tantárgyak valamelyikével együtt írassák meg az ezekre a napokra kijelölt feladatsorokat is. Ebből következően az érintett feladatsorok kódolatlan változatát és a pontozási útmutatót csak pénteken (15-én) este tesszük közzé, de a javított dolgozatok beküldési határidejét nem változtatjuk meg. Kérjük az intézmények vezetőit, elektronikus levélben jelezzék ezirányú döntéseiket!

Tájékoztató az iskolai feldatokról

 • Amennyiben nem kapták meg a jelentkezést visszaigazoló, illetve a tudnivalókat közlő (elektronikus) levelünket, jelezzék az elérhetőségeinken!
 • A verseny lebonyolítására minden versenynapon a 14:00-kor kezdődik és a feladatok megoldására fordítható idő 60 perc. Esetleges lebonyolítási problémák esetén is be kell fejezni a versenydolgozatok írását 16:00-kor.
 • A feladatsorokat a verseny honlapjáról lehet letölteni az adott tantárgyi verseny napján reggel 7 órától.
 • A letöltött dokumentumok megnyitásához és nyomtatásához az Adobe Acrobat Reader program legfrissebb változatára lesz szükségük. A feladatlapok megnyitásához szükséges jelszót a kapcsolattartók megkapták. Esetleges problémák megoldását a lentebb megadott telefonszámokon lehet kérni.
 • A feladatsorok megoldásához részben a feladatlapot, részben további üres lapokat fognak használni a versenyzők. Kérjük, lássák el az intézmény pecsétjével a felhasznált lapokat! A feladatlapokon minden utasítás megtalálható, illetve a használható eszközöket is felsoroltuk.
 • Amennyiben megoldhatatlannak látszó problémát észlelnek, akkor hívják telefonon az országos versenybizottság valamelyik tagját:
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet: +36 (52) 534 490
  • Szalay Sándor: +36 (30) 931 9859
 • A megoldásokat és a pontozási útmutatókat a versenyt követő naptól érhetik el. A versenyt követően a feladatlapok korlátozás nélkül megnyitható változatait is közzé tesszük.
 • A javítási, pontozási útmutatók összállításánál igyekeztünk egyértelműen fogalmazni, de előfordulhat, hogy kételyek merülnek fel a javítás során. Kérdéseiket az oszktv@suliszerviz.com címre küldjék. Minden kérdést a lehető legrövidebb időn belül megválaszolunk.
 • Kérjük Önöket, hogy a legalább 55%-ot teljesítők kijavított dolgozatait összetűzve küldjék el irodánkba (Suliszerviz Pedagógiai Intézet; 4024 Debrecen, Kossuth utca 42.), hogy a lapok esetleges keveredését evvel is megakadályozzuk.