Iskolai forduló 2008/2009

Tájékoztató a beküldött eredményekről

 • A régiónként és tantárgyanként beküldött és a versenybizottság által ellenőrzött eredmények az alábbi állományokban tekinthetők meg.

 • A második fordulóba ténylegesen bejutott tanulók nevét a Regionális forduló oldalain tekinthetik meg.

 • Tájékoztató a dolgozatot, illetve összesítést beküldő intézményekről 2009. 01. 29. (XLS, 80 kB)
  • Az intézmények a címükben megadott irányítószámok sorrendjében találhatók a táblázatban. Az első oszlopban található az intézmény rövidített neve, amelyet több kimutatásunkban használunk.
  • A sárga háttérrel írott intézmények elektronikusan küldtek be adatlapokat. Amennyiben valamely versenyző dolgozata nem érkezett meg irodánkba, akkor azonos eredmény esetén azt részesítjük előnyben a továbbjutás elbírálásakor, akinek a dolgozatát is megtekinthettük.
  • A piros betűvel jelölt intézmények dolgozatai beérkeztek irodánkba.
  • A nem jelölt intézményekből na kaptunk sem eredményt, sem dolgozatot. 
  • Az egyes intézményektől érkezett adatokból készült összegző kimutatás [2009. 01. 26. (PDF)] a linkre kattintva tölthető le.
  • A kimutatásban azon dolgozatok száma szerepel, amelyek megfelelnek a beküldési feltételeknek (elérték a meghatározott ponthatárt). Amennyiben a kimutatásainkban hiányosságot vélnek felfedezni, jelezzék azt az ismert elérhetőségek valamelyikén.
  • Az intézmények rövidített nevét a tájékoztató táblázatban találhatják meg.
  • A regionális fordulóba továbbjutókról a kiírásban megjelölt határidőig, a Regionális forduló oldalán adunk tájékoztatást.

 • Az első fordulóból beküldendő dolgozatok beérkezési határideje lejárt. Köszönjük kollégáink együttműködését, segítségét.
  • Külön köszönjük azok közreműködését, akik az iskolai fordulóról a Versenykiírásnak megfelelő jelentéseket küldték, de azon tanulókat sem zárjuk ki a továbbjutásra esélyesek közül, ahol nem volt mód (esetleg szándék) az összesítő táblázat elektronikus úton való elküldésére.
  • Sajnáljuk, hogy a kiadott tájékoztatókban nem sikerült egyértelműen leírnunk, hogy az összesítő táblázatok elektronikus úton történő beküldése a mi munkánkat is segíti, hiszen számos olyan csomagot kaptunk, amiben az általunk kiküldött táblázat volt kitöltve, de elektronikus úton nem érkezett meg hozzánk.
  • Köszönjük, hogy a beküldött táblázatok jelentős részében kollégáink nem azt akarták megmutatni, hogy mennyire ismerik a táblázatkezelő használatát. Ennek nagyon örülünk, mert a mintatáblázatban történt formázással csak többletmunkát okoztak volna nekünk.

Tájékoztató a dolgozatok javításához, beküldéséhez

 • Több intézménytől kaptunk egy-egy tanuló esetében több tantárgyból is dolgozatot, aminek örülünk, hiszen eredményeik alapján továbbjutásra esélyesekként indultak. Sajnáljuk ugyanakkor, hogy felhívásunk ellenére sem kaptunk ezen esetek egy jelentős részében választási rangsort, azaz információt arról, hogy melyik tanuló melyik tantárgyat részesítené előnyben, ha mindegyikből továbbjutó lehetne. Az érintett intézmények képviselőit ismételten értesítettük, hogy mulasztásukat pótolják, illetve arról is, hogy válaszuk hiányában a versenybizottság miként jár el. Tekintettel arra, hogy a regionális fordulóban minden versenyző csak egy tantárgyból indulhat (hiszen a tantárgyi versenyek azonos időpontban lesznek), a versenybizottság az alábbi szempontok alapján fogja besorolni azokat a versenyzőket, akiknek választásáról nem kapott döntését megelőzően információt:
  • elsődlegesen azt vesszük figyelembe, hogy minden tantárgyból kit tudjuk tölteni a 20 fős létszámot;
  • ezt követően azt a tantárgyat részesítjük előnyben, amelyikből az elért eredményei alapján jobban áll a versenyző.

 • Egy-egy régióban, egy-egy tantárgyból – a kiírás szerint – beküldött dolgozatok száma 19, ezért biztosítjuk a szerényebb eredményt elért versenyzők behívását is. A behívásukra – elért eredményük alapján – a keretszám eléréséig van lehetőség. Kérjük, hogy az alábbi régiókban (és tantrágyakban) a kiírás szerinti beküldéshez szükséges eredményt el nem ért legjobb tanuló dolgozatát, illetve eredményét utólagosan küldjék meg a kiírásban szereplő elérhetőségekre január 21-éig.  (A táblázat ismételt beküldését azoktól is várjuk, akik korábban nemcsak a kiírásnak megfelelő eredményt elért tanulók pontjait küldték be.)
  • Közép-Dunántúl – Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás;
  • Közép-Magyarország – Történelem.
 • Az Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás tantárgyból – a kiírás szerint – beküldött dolgozatok száma néhány régióban nem éri el a 20-at, ezért biztosítjuk a szerényebb eredményt elért versenyzők behívását is. A behívásukra – elért eredményük alapján – a keretszám eléréséig van lehetőség. Kérjük, hogy az alábbi régiókban a legalább 35 pontos eredményt elért tanulók dolgozatait, illetve eredményét utólagosan küldjék meg a kiírásban szereplő elérhetőségekre január 21-éig.  (A táblázat ismételt beküldését azoktól is várjuk, akik korábban nemcsak a kiírásnak megfelelő eredményt elért tanulók pontjait küldték be.)
  • Dél-Alföld;
  • Közép-Magyarország.
 • A Történelem feldatlap 5. feladatának első kérdésénél  – számunkra is ismeretlen technikai hiba folytán – kimaradt egy mondat, ami a pontozási utasításban már szerepel. A hibát kijavítottuk, de a verseny napján még nem álltak rendelkezésre a javított állományok, így kérjük, hogy a javítás során tekintsék teljesnek a választ akkor is, ha csupán a feladatlapon szereplő kérdésre adtak választ a tanulók (azaz a parlament részeti nem sorolták fel esetleg, de jól válaszolták meg a bekerülés módját mindkét részébe). Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
 • Az Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás dolgozatok javítási útmutatóját 2008. december 14-én 2000 óra előtt letöltők az 5. és a 21. feladatban egy-egy sajnálatos megoldási hibát találnak. Az útmutatót javítottuk. Kérjük az értékelést ennek megfelelően végezzék el. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük. 
 • A kiírásban a dolgozatok beérkezési időpontját találják meg, így a továbbjutók javított dolgozatait 2008. január 7-éig adják postára, vagy január 9-én a munkaidő végéig juttassák el a megadott címre! A késve beérkező dolgozatok íróit nem tudjuk besorolni a továbbjutók közé.
 • Amennyiben egy tanuló eredménye több tantárgyból is beküldésre érdemes, akkor kérjük, hogy a kísérő levélben jelöljék meg, milyen sorrendben vegyük figyelembe az egyes tantárgyakat, ha az elért eredmény több tantárgyból jogosítja fel továbbjutásra a tanulót.

A beküldendő dolgozatok kísérőjegyzékének mintatáblázata 2008. 11. 28. (XLS, 54 kB)

 • Kérjük, hogy a dolgozatokat tantárgyanként csoportosítsák, továbbá a borítékba helyezzék el a jegyzék egy nyomtatott példányát, valamint a jegyzéket tartalmazó fájlt küldjék el elektronikusan is az oszktv@suliszerviz.com címre.
 • A különböző tantárgyak továbbjutóinak adatait a munkafüzet megfelelő fülén lévő táblázatba kell beírni.
 • Örömmel tölt el bennünket, hogy kollégáink egyre jobban ismerik a táblázatkezelők használatát, de a mintatáblázat formázásával, átalakításával csak többletmunkát okoznak nekünk, így kérjük ne tegyék azt.

Tájékoztató az iskolai feldatokról

 • A verseny lebonyolítására minden versenynapon a 14:00-kor kezdődik és a feladatok megoldására fordítható idő 60 perc. Esetleges lebonyolítási problémák esetén is be kell fejezni a versenydolgozatok írását 16:00-kor.
 • A feladatsorokat a verseny honlapjáról lehet letölteni az adott tantárgyi verseny napján reggel 7 órától.
 • A letöltött dokumentumok megnyitásához és nyomtatásához az Adobe Acrobat Reader program legfrissebb változatára lesz szükségük. A feladatlapok megnyitásához szükséges jelszót a kapcsolattartók megkapták. Esetleges problémák megoldását a lentebb megadott telefonszámokon lehet kérni.
 • A feladatsorok megoldásához részben a feladatlapot, részben további üres lapokat fognak használni a versenyzők. Kérjük, lássák el az intézmény pecsétjével a felhasznált lapokat! A feladatlapokon minden utasítás megtalálható, illetve a használható eszközöket is felsoroltuk.
 • Amennyiben megoldhatatlannak látszó problémát észlelnek, akkor hívják telefonon az országos versenybizottság valamelyik tagját:
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet: +36 (52) 534 490
  • Szalay Sándor: +36 (30) 931 9859
 • A megoldásokat és a pontozási útmutatókat a versenyt követő naptól érhetik el. A versenyt követően a feladatlapok korlátozás nélkül megnyitható változatait is közzé tesszük.
 • A javítási, pontozási útmutatók összállításánál igyekeztünk egyértelműen fogalmazni, de előfordulhat, hogy kételyek merülnek fel a javítás során. Kérdéseiket az oszktv@suliszerviz.com címre küldjék. Minden kérdést a lehető legrövidebb időn belül megválaszolunk.
 • Kérjük Önöket, hogy a legalább 55%-ot teljesítők kijavított dolgozatait összetűzve küldjék el irodánkba (Suliszerviz Pedagógiai Intézet; 4024 Debrecen, Kossuth utca 42.), hogy a lapok esetleges keveredését evvel is megakadályozzuk.