„Tartalmi megújulás – szerkezetátalakulás – térségi együttműködés”

X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2008. október 9-11.

Hotel Béke*** Mátyás király sétány 10. - Hotel Aqua-Sol **** Gábor Áron u. 7-9. 

Jelentkezési lap 

A konferencia védnöke:
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

A konferencia támogatója:
Oktatási és Kulturális Minisztérium

A diáktárlat támogatója:
Szülőföld Alap

A konferencia rendezői:
SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda
OKTATÁSI HIVATAL Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

A konferencia szervezője:
SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda

A konferencia bemutatása:

1999 óta minden év őszén megrendezésre kerül a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. Az eddigi kilenc konferencia átfogó, az új szakmai kihívások elemzését felvállaló tanácskozás volt. 2008 októberében immár tizedik alkalommal hirdetjük meg e népszerű szakmai fórumot.

A konferencia célja:
Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások fogadására, beépítésére. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról történő tájékoztatásra, de a problémák, a gondok ismertetésére is. A konferencia célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

A konferencia tervezett tematikája:
Ebben az évben a tárca azon átfogó javaslatainak a bemutatása a cél, melyek egy modern, a pedagógusokat kiváló teljesítményre sarkalló, senkit elveszni nem engedő közoktatási rendszer érdekében felölelik a korai kisgyermekkori neveléshez nyújtandó támogatást, az óvodai fejlesztéseket, az informatika, az idegen nyelv, a természettudományok oktatásának és tanulásának kiemelt támogatását. Szeretnénk megmutatni, hogy miként fordíthatunk több figyelmet a tehetséges vagy éppen a hátrányos helyzetű gyerekekre, hogyan vehetik igénybe az intézmények a tárca által a közoktatási tartalomfejlesztésekre biztosított forrásokat. Milyen együttműködésekre van szükség ahhoz, hogy színvonalas, biztonságos, jó hangulatú oktatást kapjanak gyermekeink.

A főbb témaköröket alkotják a kormányzatnak „Az életre való tudásért” meghirdetett „Új iskola, Új tudás” programja által kiemelt fejlesztési területek:

–        a kora kisgyermekkori fejlesztés;
–        az esélyegyenlőség;
–        a tehetséggondozás és kollégiumok;
–        az oktatás tartalmi kérdései;
–        a pedagógusösztönzés, bérpótlékok;
–        a mérés-értékelés;
–        az intézményhálózat fejlesztése és a közkultúra.

A meghívottak köre:
A X. konferenciára az előző évekhez hasonlóan nem csak a közoktatási szakértőket várjuk, hanem a közoktatás minden területéről (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzés) az intézményvezetőket, az érdeklődő pedagógusokat, és a közoktatással kapcsolatban lévő felsőoktatási intézmények, pedagógiai intézetek, intézményfenntartók vezetőit, képviselőit is, valamint határon túli magyar pedagógusokat.
Az előző években az Oktatási Minisztérium Határontúli Magyarok Főosztálya, 2007-ben a Szülőföld Alap támogatásával vehettek részt határon túli pedagógus kollégák a rendezvényen mind a hét, határon túli pedagógus szervezet képviseletében. Idén a határon túli magyar területekről a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői és felkészítő tanáraik vehetnek részt a diáktárlat megnyitóján és díjkiosztóján, valamint a felkészítő tanárok a X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.

Kulturális, szabadidős programok:
A konferencia programjaként kerül sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a debreceni NOVA HUMANA Egyesület középiskolások részére meghirdetett III. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT megnyitójára és díjátadójára.
Első nap este színházi előadást láthatnak a résztvevők, míg a második napi díszvacsorán zenés-táncos összeállítás szerepel a programban.
Hajdúszoboszló a konferenciaturizmuson túl a gyógyvíz, a gyógyulás, a pihenés, a kikapcsolódás, az ízletes magyar ételek, a felejthetetlen élmények városa. Ebből is szeretnénk némi ízelítőt nyújtani a résztvevőknek.

A konferencia kiadványa:
Az elhangzott előadásokat, vitaindítókat, a szekcióvezetők összefoglalóit, a konferencián készült riportokat, fotókat - hasonlóan az előző évek gyakorlatához - egy kiadványban jelentetjük meg, melyet eljuttatunk az előadóknak, résztvevőknek és mindazon intézményeknek, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a közoktatási szakértői tevékenység irányításával, koordinálásával.
A kiadvány megjelenése a konferenciát követően, kb. november-december hónapban várható.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

2008. OKTÓBER 9. (CSÜTÖRTÖK)

1000-

Regisztráció

1100-1200

A III. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitója, díjkiosztás

 

A kiállítás védnöke

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

A kiállítás rendezői

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Suliszerviz Pedagógiai Intézet

Nova Humana Egyesület

A zsűri tagjai

Aknay János Munkácsy-díjas festőművész

Komiszár János Holló László-díjas festőművész

Makláry Kálmán festőművész

A kiállítást megnyitja

Dr. Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály

Az alkotásokat értékeli

Komiszár János Holló László-díjas festőművész

Köszöntő

Berényiné Szilaj Ilona igazgató – Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló

Műsorközlő

Molnár Csaba ügyvezető – Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda – Pedagógiai Intézet, Debrecen

Műsor

A debreceni Ady Endre Gimnázium (művészeti vezető: Várhalmi Ilona) dráma és ének tagozatos növendékeinek előadása

A kiállítás megtekinthető

2008. október 9-27.

A kiállítás helyszíne

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

A díjazott alkotások megtekinthetők

2008. október 9-11-ig a Hotel Békében

1200-1330

Ebéd

 2008. OKTÓBER 9. (CSÜTÖRTÖK)

Levezető elnök:

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1330-1350

Köszöntő, a konferencia megnyitása

Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1350-1425

Európai uniós és hazai források a közoktatásban

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás főigazgató – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság

1425-1500

A közoktatás és a tudomány kapcsolata tehetséggondozás

Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

1500-1520

Szünet

1520-1555

A közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem

1555-1630

Új Tudás Program – oktatáspolitika, esélyegyenlőség, szerkezetátalakítás

Arató Gergely oktatásért felelős államtitkár – Oktatási és Kulturális Minisztérium

1630-1650

Szünet

1650-1725

A pedagógus számít

Dr. Halász Gábor egyetemi tanár – Eötvös Loránd Tudományegyetem

1725-1800

A kulcskompetenciák fejlesztése a helyi tantervtől az osztálytermi gyakorlatig

Dr. Vass Vilmos egyetemi docens – Pannon Egyetem

1800-1930

Vacsora

 2008. OKTÓBER 9. (CSÜTÖRTÖK)

1930-2030

PESTI KABARÉ

  Nóti, Békeffy, Karinthy, Trunkó, Kellér legmulatságosabb bohózatai

 Kuplék, zene, ének, tánc…
és minden, ami a jó szórakozáshoz kell!

 Fellépnek

Harsányi Gábor

kétszeres Jászai-díjas színművész

 és a színész növendékek

Éles Nikolett, Kanyik Nikolett, Péter Anita, Tar Zoltán

 

 

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

0700-0830

Reggeli

Levezető elnök:

Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

0830-0905

Pillanatkép és tervezés a kompetencia alapú oktatás esélyei

Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

0905-0940

Digitális kompetencia-fejlesztés a 21. századi közoktatás-fejlesztés szolgálatában

Könczöl Tamás igazgató – Educatio Kht. eLearning Igazgatóság

0940-0955

Szünet

0955-1030

Közoktatás-értékelési programok a kompetencia alapú oktatás szolgálatában érettségi, országos mérések, középiskolai felvételi

Pongrácz László főosztályvezető – Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya

1030-1105

A megújult Oktatási Hivatal szerkezete és feladatai

Bakonyi László elnök – Oktatási Hivatal

1105-1120

Szünet

1120-1155

A szakképzés fejlesztése

Weinper Mária osztályvezető – Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Szakképzési Osztály

1155-1230

Tananyagok az új OKJ-hoz. Az új típusú OKJ-s vizsgák rendszere és tapasztalatai

Nagy László főigazgató – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1230-1330

Ebéd

 

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

1330-1500

Szekcióülések

1500-1515

Szünet

1515-1645

Szekcióülések

 SZEKCIÓK

 

zekció megnevezése

Szekcióvezető

Szekcióterem

A kora kisgyermekkori fejlesztéstől az iskoláig

Kissné Takács Erika óvodavezető – Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

1. emelet
szekcióterem

Tartalmi és szerkezeti változás az oktatásban

Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

2. emelet
szekcióterem

A kompetencia alapú oktatás aktualitásai

Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

földszint

Makláry terem

ÚMFT pályázati tudnivalók

Hunya Balázs igazgató – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

3. emelet
szekcióterem

Szakértői tevékenység

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

4. emelet
szekcióterem

 

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

1645-1930

Városnézés, gyógyfürdőzés

1930-2400

Műsoros díszvacsora

Zene: Rulett Zenekar (Urszuly Edit, Éles Zsolt, Kondor Csaba)

Program: Valcer Táncstúdió (művészeti vezető: Bíró Csaba) – palotás, rock and roll, szamba, keringő

Tombola

Műsorközlő: Ruff Erika szerkesztő-riporter, műsorvezető - Hajdúszoboszlói Városi Televízió

 

A Rulett Zenekar 2003-ban alakult. A billentyűs mellett énekesnő és gitáros zenél, ők egyébként egy házaspár. Mindhárman énekelnek, ez rendkívül színesíti zenéjüket, mert az énekek legtöbbször három szólamban szólnak. Az 50-es évektől kezdve napjaink legismertebb számait éneklik magyar, angol és olasz nyelven. Hosszú évek alatt nagy rutinra tettek szert, jelenleg a debreceni méltán híres Sárkány Klubban zenélnek.

A Valcer Táncstúdió 1990-ben történt megalapítása óta a táncművészet területén tevékenykedik. A társastáncok tanfolyami oktatása során választódnak ki azok a tehetségek, akiknek életük meghatározó hobbijává válik a tánc.

Választhatók:

–       társastáncok a tánciskolák hagyományait követve

–       latin-amerikai és standard versenytáncok

–       formációs táncok

–       majorette.

A Valcer Táncstúdió székhelye Debrecen, Magyarország második legnagyobb települése, a Tiszántúl gazdasági és kulturális központja. Öntevékeny civil szervezetek százai alakulnak itt, és működésük sokszínű, nyüzsgő társadalmi életet eredményez. Különösen jelentős az amatőr művészeti mozgalom, melyen belül a tánc minden műfaja reneszánszát éli napjainkban.

 

2008. OKTÓBER 11. (SZOMBAT)

0700-0900

Reggeli

Levezető elnök:

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály

0900-0935

Agresszió, erőszak, jog

Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa – Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

0935-1010

Az erőszak pszichológiája és helyzetkezelése

Dr. Bagdy Emőke egyetemi tanár – Károli Gáspár Református Egyetem

1010-1030

Szünet

1030-1100

A szekciók összefoglalói

1.

A kora kisgyermekkori fejlesztéstől az iskoláig

Kissné Takács Erika óvodavezető – Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

2.

Tartalmi és szerkezeti változás az oktatásban

Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

3.

A kompetencia alapú oktatás aktualitásai

Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

4.

ÚMFT pályázati tudnivalók

Hunya Balázs igazgató – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

5.

A szakértői munka feltételrendszerének változása

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1100-1140

A szakértők helye és szerepe a közoktatás modernizációjában

Csillag Márta főosztályvezető – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1140-1150

A konferencia zárása

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály

1150-1300

Ebéd

 

SZEKCIÓPROGRAMOK

Szekciók

2008. október 10. (péntek)

1330-1415

1415-1500

1515-1600

1600-1645

A kora kisgyermekkori fejlesztéstől az iskoláig

Az óvodai nevelés jövője szabályozás, tartalom és fejlesztés

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka

Óvodai kutatások 2008-ban eredmények, problémák

Óvodai Integrációs Programmal az esélyegyenlítő óvodai nevelés szolgálatában

Tartalmi és szerkezeti változás az oktatásban

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései

A középfokú felvételi eljárás tapasztalatai és új elemei

Intézmények együtt-működésének tapasztalatai a kistérségekben

Intézmények együtt-működése a szakképzésben

A kompetencia alapú oktatás aktualitásai

A TÁMOP közoktatás-fejlesztés háttere, területi stratégiája

A tartalom-fejlesztés és a tartalomipar kapcsolata

Kompetencia-fejlesztés,
egyenlő hozzáférés

Fejlesztés-támogató hálózatok, hálózati tanulás

ÚMFT pályázati tudnivalók

Az ÚMFT intézmény-rendszeri és eljárásrendi változásai az NFT I.-hez képest

Pénzügyi elszámoltat-hatóság kérdései

A közoktatást érintő pályázati kiírások bemutatása, pályáztatás-technikai gyakorlatok
(TÁMOP, TIOP)

Szakértői tevékenység

Jogszabályi és tartalmi változások a szakértői munkában

Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzésének tapasztalatai

Az Oktatási hivatal által irányított szakmai ellenőrzésekről (SNI tanulókat oktató általános iskolák, szakképző intézmények szakmai vizsgálatai)

Az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértő munkájáról

 

A KORA KISGYERMEKKORI FEJLESZTÉSTŐL AZ ISKOLÁIG
SZEKCIÓ

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

Szekcióvezető:  Kissné Takács Erika óvodavezető - Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

1330-1415

Az óvodai nevelés jövője szabályozás, tartalom és fejlesztés

Kovács Erika főtanácsos, óvodai referens – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1415-1500

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka

Labáth Ferencné vezetőmentor – Educatio Kht.

1500-1515

Szünet

1515-1600

Óvodai kutatások 2008-ban eredmények, problémák

Dr. Vágó Irén oktatáskutató, tudományos munkatárs – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1600-1645

Óvodai Integrációs Programmal az esélyegyenlítő óvodai nevelés szolgálatában

Petránné Képes Gizella óvodavezető – Vasgyári Óvoda, Miskolc

 

TARTALMI ÉS SZERKEZETI VÁLTOZÁS AZ OKTATÁSBAN
SZEKCIÓ

 2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

Szekcióvezető:  Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

1330-1415

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései

Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1415-1500

A középfokú felvételi eljárás tapasztalatai és új elemei

Pósfai Péter közoktatás-szakmai elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

1500-1515

Szünet

1515-1645

Intézmények együttműködésének tapasztalatai a kistérségekben

Nagyrónai László szakmai tanácsadó – Oktatási és Kulturális Minisztérium

Intézmények együttműködése a szakképzésben

Dr. Szenes György igazgató – Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

 

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS AKTUALITÁSAI
SZEKCIÓ

 2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

Szekcióvezető:  Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

Opponens:       Balogh Gyula irodavezető – Educatio Kht. Esélyegyenlőségi Igazgatóság

1330-1415

A TÁMOP közoktatás-fejlesztés háttere, területi stratégiája

Sallainé Sipkai Zsuzsa referens – Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1415-1500

A tartalomfejlesztés és a tartalomipar kapcsolata

Orosz Lajos szakmai igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

1500-1515

Szünet

1515-1600

Kompetenciafejlesztés, egyenlő hozzáférés

Kapcsáné Németi Júlia irodavezető – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság Inklúziós Iroda

1600-1645

Fejlesztéstámogató hálózatok, hálózati tanulás

Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes – Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóság

 

ÚMFT PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK
SZEKCIÓ

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

Szekcióvezető:  Hunya Balázs igazgató – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

1330-1415

Az ÚMFT intézményrendszeri és eljárásrendi változásai az NFT I.-hez képest

Hunya Balázs igazgató – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

1415-1500

Pénzügyi elszámoltathatóság kérdései

Fodor Kinga irodavezető – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda

1500-1515

Szünet

1515-1645

A közoktatást érintő pályázati kiírások bemutatása, pályáztatás-technikai gyakorlatok (TÁMOP, TIOP)

Kovács Melitta közoktatási programkoordinátor – Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

 

A SZAKÉRTŐI MUNKA FELTÉTELRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA

SZEKCIÓ

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

Szekcióvezető:  Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1330-1415

Jogszabályi és tartalmi változások a szakértői munkában

Dr. Polonkai Mária regionális igazgató – Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1415-1500

Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzésének tapasztalatai

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály

1500-1515

Szünet

1515-1600

Az Oktatási hivatal által irányított szakmai ellenőrzésekről (SNI tanulókat oktató általános iskolák, szakképző intézmények szakmai vizsgálatai)

Merklné Kálvin Mária osztályvezető – Oktatási Hivatal Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály Közoktatási Ellenőrzési Osztály

1600-1645

Az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértő munkájáról

Pálóczi Gábor igazgató – Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Derecske

 

A KONFERENCIA KIÁLLÍTÓI

Alexandra Kiadó és Könyváruházak
7630 Pécs, Üszögi-kiserdő u. 1.

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

Balázs-Diák Kft.
1043 Budapest, Csányi László u. 34.

CubiTeam Kft.
2000 Szentendre, Dunakorzó 20/A.

Deák és Társa Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.
1155 Budapest, Tóth István u. 97.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
1134 Budapest, XIII. ker., Váci út 37.

ILS Nyelviskola
4024 Debrecen, Szent Anna u. 39-41.

Műszaki Kiadó
1033 Budapest, Szentendrei út 91-93.

Pátria Nyomda Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

Pedellus Tankönyvkiadó
4032 Debrecen, Böszörményi út 172.

Pesti Műsor Modern Iskola Geopress Zrt.
1053 Budapest, Egyetem tér 5. IV/20.

Smart Consulting Group Kft.
7625 Pécs, Mikszáth Kálmán u.9

STUDY Guard Oktatófilm-kiadó
1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.

  Complex Kiadó Kft.
  1117 Budapest, Prielle Kornélia  u. 21-35.

  Deme Miklósné
  Magánkereskedő
  4400 Nyíregyháza, Kert u. 24.

  RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft.
  1134 Budapest, Klapka u. 11.

  Stiefel Eurocart Kft.
  1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda
4024 Debrecen, Kossuth u. 42.