IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

 

1999 óta minden év őszén megrendezésre kerül a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. Az eddigi nyolc konferencia átfogó, az új szakmai kihívások elemzését felvállaló tanácskozás volt. 2007. októberében immár kilencedik alkalommal hirdetjük meg e népszerű szakmai fórumot:

„ESÉLY – KOMPETENCIA – ÉRTÉKELÉS”

IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2007. október 11-13.

 

A konferencia rendezői:

–        SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet - Debrecen

–        Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága - Debrecen

 

A konferencia célja:

Tájékoztatás nyújtása

–        az aktuális közoktatási kérdésekről, feladatokról,

–        a fontosabb jogszabályváltozásokról (a közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek, a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény, a közoktatási adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, a pedagógusok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi változások, a normatív költségvetési hozzájárulások igénylése, a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatával összefüggő jogszabályváltozás, egyéb jogszabályok).

A 2004-ben elindult reformfolyamatok jelenlegi helyzetének bemutatása, valamint a folytatás szükségességének, lehetőségeinek megismertetése:

  1. Az NFT I.-ben megkezdett tartalmi reformok továbbvitelét biztosító konkrét intézkedések a minőség és az eredményesség javítása érdekében. Ezek:

–        a kompetenciaalapú oktatás, az új tanulási formák, valamint a digitális írástudás elterjesztésének folytatása;

–        a tanulói és a tanári teljesítmények egységes normákon nyugvó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének bevezetése;

–        a formális, nem formális és informális rendszerek összekapcsolása;

–        a pedagógusképzés és a továbbképzés korszerűsítése, figyelemmel a pedagóguspályát érintő állásigények várható alakulására is.

  1. Az alap- és középfokú oktatás költséghatékonyságának javítása és a területi különbségek mérséklése érdekében szükséges intézkedések.
  2. A sajátos nevelési igényű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók - ezen belül a roma fiatalok iskolai eredményességének javítása -, valamint az oktatási szegregáció és diszkrimináció felszámolása érdekében kidolgozásra és bevezetésre kerülő komplex pedagógiai fejlesztési programok.

A konferencián szeretnénk bemutatni a résztvevőknek, hogy a minőség, hozzáférés és hatékonyság követelményének jegyében elindult tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések milyen változásokat jelentenek az intézmények napi gyakorlatában. Milyen módosításokat igényelnek a működtetés, a szabályozás területén, milyen pedagógiai, módszertani megújulást várnak el, és milyen korszerű oktatási eszközrendszer alkalmazásának széleskörű bevezetését teszik lehetővé.

A fenti célok érdekében a IX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia központi témái az ESÉLY, a KOMPETENCIA és az ÉRTÉKELÉS.

 

A meghívottak köre:

A IX. konferenciára az előző évekhez hasonlóan nem csak a közoktatási szakértőket várjuk, hanem a közoktatás minden területéről (óvoda, általános iskola, középiskola, szakképzés) az intézményvezetőket, az érdeklődő pedagógusokat, és a közoktatással kapcsolatban lévő felsőoktatási intézmények, pedagógiai intézetek, intézményfenntartók vezetőit, képviselőit is.

 

A konferencia rendezvényei:

–        plenáris előadások,

–        4 szekcióban szekciófoglalkozások,

–        kulturális és szabadidős rendezvények,

–        szakmai kiállítások, bemutatók és vásár.

 

Szekciók:

1.      Óvoda

2.      Általános iskola

3.      Középiskola

4.     Szakértői tevékenység

 

Kulturális, szabadidős programok:

A konferencia programjaként kerül sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a debreceni NOVA HUMANA Egyesület középiskolások részére meghirdetett II. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT megnyitójára és díjátadójára.

Első nap este színházi előadást láthatnak a résztvevők, míg a második napi díszvacsorán zenés-táncos összeállítás szerepel a programban.

Hajdúszoboszló a konferenciaturizmuson túl a gyógyvíz, a gyógyulás, a pihenés, a kikapcsolódás, az ízletes magyar ételek, a felejthetetlen élmények városa. Ebből is szeretnénk némi ízelítőt nyújtani a résztvevőknek.

 

A konferencia kiadványa:

Az elhangzott előadásokat, vitaindítókat, a szekcióvezetők összefoglalóit, a konferencián készült riportokat, fotókat - hasonlóan az előző évek gyakorlatához - egy kiadványban jelentetjük meg, melyet eljuttatunk az előadóknak, résztvevőknek és mindazon intézményeknek, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a közoktatási szakértői tevékenység irányításával, koordinálásával.

A kiadvány megjelenése a konferenciát követően, kb. november-december hónapban várható.

 

A konferencia szervezője:

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet - Debrecen

 

Tisztelettel meghívjuk Önöket a konferenciára, melynek programját és jelentkezési lapját mellékeljük.

 

A jelentkezésekről a visszaigazolást, valamint a részvételi díjról kiállított számlát folyamatosan küldjük a jelentkezési lapon megjelölt címre.

 

A konferencia programja

 

2007. OKTÓBER 11. (CSÜTÖRTÖK)

 

1000-

Regisztráció

Levezető elnök:

Dr. Polonkai Mária, az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának regionális igazgatója

1100-1200

A II. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitója, díjkiosztás

felkérve: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter - Oktatási és Kulturális Minisztérium

Komiszár János zsűritag - Holló László-díjas festőművész

Berényiné Szilaj Ilona igazgató – Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló

Molnár Csaba ügyvezető – Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda - Pedagógiai Intézet, Debrecen

1200-1300

Ebéd

1300-1315

Köszöntő, a konferencia megnyitása

1315-1350

Esélyegyenlőség, minőség, hatékonyság

felkérve: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter - Oktatási és Kulturális Minisztérium

1350-1425

Közoktatás-fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjaiban – pályázati lehetőségek (TÁMOP, TIOP, ROP)

Dr. Köpeczi Bócz Tamás főosztályvezető – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

1425-1445

Szünet

1445-1520

Az Oktatási Hivatal szervezete, feladatai

Bakonyi László elnök – Oktatási Hivatal

1520-1555

Színvonal, együttműködés, esélyteremtés - kistérségi rendszerek működtetése

Nagyrónai László szakmai tanácsadó - Oktatási és Kulturális Minisztérium

1555-1615

Szünet

1615-1650

A kompetencia alapú fejlesztés hazai és nemzetközi tendenciái

Dr. Vass Vilmos egyetemi docens - veszprémi Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Tanárképző Központ, a Nat Bizottság elnöke, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja

1650-1725

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai, jövője

Dr. Pála Károly közoktatási szakértő

1725-1800

A 2006. évi kompetenciamérésekről

Pongrácz László igazgató - Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Központja

1800-1930

Vacsora

1930-2030

Talán Teátrum /Nyírbátor/: Torkok robajlása, lábak koppanása avagy intenzív dal- és szteppterápia

Rendezte: Buzogány Béla

Koreográfiákat készítette: Badacsonyi Róbert

 

2007. OKTÓBER 12. (PÉNTEK)

 

0700-0830

Reggeli

Levezető elnök:

Mandák Csaba felnőttképzési igazgató – Kodolányi János Főiskola

0830-0905

A kompetencia és a személyiségfejlesztés kapcsolata

Dr. Nagy József professzor emeritus - Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Neveléstudományi Tanszék

0905-0955

Kompetenciafejlesztés, esélyteremtés, integráció

előadás: Kapcsáné Németi Júlia programvezető – Educatio Kht. Nemzeti Fejlesztési Terv Koordinációs Központ

korreferátum: Pocsai Zsuzsanna igazgató – Benedek Elek Általános Iskola, Heves

kérdések az előadókhoz

0955-1015

Szünet

1015-1050

IKT kompetenciafejlesztés a gyakorlatban - IKT eszközök alkalmazási lehetőségei az óvodától a felsőoktatásig

Könczöl Tamás igazgató – Educatio Kht. eLearning Igazgatóság, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Távoktatási Bizottságának tagja

1050-1125

Változások az iskolai rendszerű szakképzés szervezésében és tartalmában

Nagy László főigazgató – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1125-1200

Az Oktatási Hivatal közoktatási hatósági feladatainak változásai

Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes - Oktatási Hivatal

1200-1300

Ebéd

1300-1430

Szekcióülések

1430-1450

Szünet

1450-1620

Szekcióülések

1620-1930

Városnézés, gyógyfürdőzés

1930-2400

Műsoros díszvacsora

Zene: Rulett Zenekar (Urszuly Edit, Éles Zsolt, Kondor Csaba)

Program: Tűzrózsák Együttes – Tűzvarázs Produkció (show-műsor)

Tombola

 

2007. OKTÓBER 13. (SZOMBAT)

 

0700-0830

Reggeli

Levezető elnök:

Dr. Szenes György, a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola igazgatója; a Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) főtitkára, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Tanárképzési Bizottságának tagja

0830-0905

Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra a pedagógusképzésben

Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens - Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Gyermeknevelési Tanszék, a HEFOP 3.3.2. projekt szakmai vezetője

0905-0940

A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai

Dr. habil. Falus Iván, a veszprémi Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete Pedagógiai Kutatási és Oktatási Központjának a vezetője, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Tanárképzési Bizottságának társelnöke, a Tanárképzők Szövetségének elnöke

0940-1000

Szünet

1000-1035

A tanítás–tanulás új dimenziói a digitális pedagógiai térben

Dr. Benedek András egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet igazgatója, a Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezetője, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) alelnöke; a Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) elnöke, az „Életen át tartó tanulás” Akadémiai Szakmai Bizottságának elnöke

1035-1110

Értékelés a közoktatási intézményekben

Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes - Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1110-1130

Szünet

1130-1150

A szekciók összefoglalói

Óvoda: Kissné Takács Erika, a debreceni Kurucz Utcai Óvoda óvodavezetője

Általános iskola: Bella Tibor, a budapesti XVII. kerületi Gregor József Általános Iskola igazgatója

Középiskola: Dr. Szenes György, a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola igazgatója; a Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) főtitkára, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Tanárképzési Bizottságának tagja

Szakértői tevékenység: Dr. Polonkai Mária, az Oktatási Hivatal Országos Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának regionális igazgatója

1150-1225

A közoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásai

Csillag Márta főosztályvezető - Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály

1225-1230

A konferencia zárása

1230-1330

Ebéd

 

 

ÓVODA SZEKCIÓ

2007. OKTÓBER 12. (PÉNTEK)

Szekcióvezető: Kissné Takács Erika óvodavezető, közoktatási szakértő – Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

1300-1345

Esély – kompetencia – értékelés egy óvodai, kompetencia alapú tanulásszervezési gyakorlat tükrében óvodapedagógusi, óvodavezetői és szakértői aspektusból

Riba Istvánné óvodavezető, közoktatási szakértő - Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda, Miskolc

1345-1430

A gyermek megismerésének-fejlesztésének egy lehetséges rendszere és eszköztára egy nyolckötetes könyvcsalád gyakorlati használatának tükrében

Kissné Takács Erika óvodavezető, közoktatási szakértő – Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

Rákóczi Zoltánné vezetőhelyettes, szaktanácsadó - Kurucz Utcai Óvoda, Debrecen

1430-1450

Szünet

1450-1535

A pedagógusértékelés gyakorlati tapasztalatai

Petránné Képes Gizella óvodavezető, közoktatási szakértő – Vasgyári Óvoda, Miskolc

1535-1620

Konzultáció

 

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZEKCIÓ

2007. OKTÓBER 12. (PÉNTEK)

Szekcióvezető: Dr. Polonkai Mária, az Oktatási Hivatal Országos Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának regionális igazgatója

1300-1430

A sajátos nevelési igényű tanulók esélyei a közoktatásban

Csajági Józsefné referens, Oktatási Hivatal Országos Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

1430-1450

Szünet

1450-1620

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatai

Gönczi Károly középiskolai tanár, TIOK projektvezető – Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola, Kisújszállás