"A SZAKÉRTŐ SZEREPE A MINŐSÉGI KÖZOKTATÁSBAN"


I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

A konferencia védnökei:  
Pokorni Zoltán oktatási miniszter
Láyer József Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
Kósa Lajos Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere

A konferencia támogatói:
 
Oktatási Minisztérium
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Soros Alapítvány  
Ady Endre Gimnázium, Debrecen  
Déri Múzeum, Debrecen  
Litográfia Nyomda, Debrecen  

A konferencia rendezői:
 
Közoktatási Szakértők Egyesülete (KÖSZE)  
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE)  
SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen  


A konferencia programja
 
1999. november 4. (csütörtök) 
10.00- Regisztráció, szállás elfoglalása
Levezető elnök: Bényei Sándor a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármeseteri Hivatal főosztályvezetője, közoktatási szakértő
13.15 Megnyitó
Megnyitja: Láyer József, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
13.30 Plenáris előadás
Minőségfejlesztés a közoktatásban
Előadó:Herneczki Katalin, a COMENIUS 2000 Minőségfejlesztési Programiroda igazgatója
14.10 Plenáris előadás
A közoktatási törvény módosításai. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont feladatai, a szakértők szerepe
Előadó: Hoffmann Rózsa, az OKÉV igazgatója, közoktatási szakértő
14.50 Plenáris előadás
Az informatikai forradalom hatása az oktatásra - "digitális pedagógia"
Előadó: Kárpáti Andrea, az ELTE Neveléstudományi Tanszék egyetemi docense, közoktatási szakértő
15.30 Szünet
15.40 Szekcióülések
17.10 Szünet
17.25 Szekcióülések
19.00 Vacsora
20.00 Látogatás és orgonazene a Református Nagytemplomban
Házigazda:Sepsy Károly orgonaművész, református lelkész
1999. november 5. 
Levezető elnök: Szalay Sándor az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének elnöke
8.30 Plenáris előadás
A szakértő képzése, tanártovábbképzés, szakvizsga - felsőoktatási nézőpontból
Előadó: Szabó József, a KLTE tanszékvezetője, egyetemi tanár, tanárképzési rektorhelyettes
9.30 Plenáris előadás A közoktatási törvény módosításai. Pedagógiai programok, tantervek átdolgozása, szaktárgyi oktatás
Előadó: Kojanitz László, Oktatási Minisztérium Budapest, főosztályvezető, közoktatási szakreferens
10.30 Plenáris előadás
Minőségbiztosítás a közoktatásban
Előadó: Pőcze Gábor, a Magyar Gallup Intézet Közoktatási Minőségfejlesztés Csoport csoportvezetője, közoktatási szakértő
11.30- Ebéd és városnézés:
Déri Múzeum (Munkácsy trilógia), Református Kollégium (Oratórium, Könyvtár, Iskolatörténeti kiállítás, Egyházművészeti kiállítás)
15.00 Szekcióülések
16.30 Szünet
16.45 Szekcióülések
18.30 A debreceni Ady Endre Gimnázium tehetséges növendékeinek előadása a Kölcsey Művelődési Központban
Zongorán közreműködik: Bögös Attila orgonaművész, ének-zene tanár
Rendező: Várhalmi Ilona, az Ady Endre Gimnázium művészeti vezetője
20.00 Állófogadás
Pohárköszöntőt mond: Dr. Somogyi Béla, Debrecen Megyei jogú Város alpolgármestere
1999. november 6. 
Levezető elnök: Százdi Antal a Közoktatási Szakértők Egyesületének főtitkára
8.30 Plenáris előadás
Kompetenciaváltozások a szakértői munkában
Előadó: Benedek István, az Ady Endre Szakkolégium igazgatója, egyetemi oktató, közoktatási szakértő
9.20 Szünet
9.30 Szekcióülések
11.00 A szekcióvezetők beszámolója
11.50 A konferencia zárása
Bezárja: Herneczki Katalin, a COMENIUS 2000 Minőségfejlesztési Programiroda igazgatója


Kísérőprogramok:
  • kiállítások
  • iskola-, irodabútor-bemutató
  • taneszköz-bemutató
  • multimédiás bemutató
  • szakkönyvvásár
A szekciók programjai
ÓVODA szekció
1999. november 4.
15.40 Országos helyzetkép a helyi nevelési programok tükrében, a programok bevezetésének feladatai és felelőssége
Előadó: Villányi Györgyné, Országos Közoktatási Intézet Budapest, tudományos munkatárs, közoktatási szakértő
17.25 Ellenőrzés, értékelés (mérés), a vizsgaközpontok szerepe
Előadó: Badics Tiborné, Tolna Megyei Pedagógiai Intézet Szekszárd, munkatárs, közoktatási szakértő
1999. november 5.
15.00 Minőségbiztosítás az óvodában a TQM elvek alkalmazásával
Előadó: Vargáné Szabó Györgyi, Lehel úti Óvoda Debrecen óvodavezető, közoktatási szakértő
16.45 A szakértő feladatai, szakértői kompetenciák
Előadó: Lampertné Zákonyi Judit, Siófok óvodavezető, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet Kaposvár, szaktanácsadó, közoktatási szakértő
 
ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció
1999. november 4.
15.40 Az értékelési és vizsgaközpont feladat- és hatásköre
Előadó: Polonkai Mária, OKÉV Kelet-magyarországi Területi Iroda Debrecen, igazgató
17.25 A kétszintű minőségbiztosítás működtetése
Előadó: Bényei Sándor, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője
  Minőségfejlesztés és vezetéspolitika
Előadó: Varga Imre, Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Kulturális és Sportiroda irodavezetője
1999. november 5.
15.00 Megrendelői elvárások a szakértőkkel szemben
Előadó: Nagyné Csekei Zsuzsa, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tanácsosa
A megrendelői elvárásoknak való megfelelés szakértői szemmel
Előadó: Kovács Istvánné, Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános- és Szakiskola, Diákotthon Polgár, intézetvezető
16.45 Kooperatív képességet fejlesztő tréning
Vezető: Pinczésné Palásthy Ildikó, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen, tanszékvezető főiskolai docens
 
GIMNÁZIUM szekció
1999. november 4.
15.40 "Történelem kerettanterv a középiskolában - avagy: mire alapozhat a középiskola"
Előadó: Kojanitz László, Oktatási Minisztérium Budapest, főosztályvezető, közoktatási szakreferens
17.25 Minőségpolitika és iskolavezetés a gimnáziumban
Előadó: Botka Lajosné, Varga Katalin Gimnázium Szolnok, igazgató, közoktatási szakértő
1999. november 5.
15.00 "Tehetséggondozás vagy versenyistálló...? A tehetség elpazarlásának módjai
Előadó: Veres Pál, Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, igazgató, közoktatási szakértő
16.45 "Merre megy a szekér..." Az iskolai folyamatok vezetői, szakértői követésének módszerei.
Előadó: Petróczi Gábor, Ságvári Endre Gimnázium Kazincbarcika, igazgató, közoktatási szakértő
 
SZAKOKTATÁS szekció
1999. november 5.
15.00 Felnőttképzés és munkaerőpiac
Előadó: Sum István, Oktatási Minisztérium Budapest, főosztályvezető
16.45 EFQM bevezetésének tapasztalatai
Előadó: Módláné Görgényi Ildikó, Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest, főigazgató-helyettes
  ISO 9001 bevezetésének tapasztalatai
Előadó: Mózes Áron, Qualimed Kft Debrecen, vezető szervező
1999. november 6.
9.30 Középfokú szakmai orientáció a világbanki "B" komponensben
Előadó: Fedor Mihály, Oktatási Minisztérium Budapest, főosztályvezető
  Minőségbiztosítás az iskolarendszeren kívüli képzésben
Előadó: Szilágyi Antal, SZTÁV RT Budapest, a Felnőttképzési Szövetség elnöke
 
GYÓGYPEDAGÓGIA szekció
1999. november 4.
15.40 Számítástechnikai oktatás enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskoláiban
Előadó: Kovácsné Balázs Tünde, Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon Debrecen, gyógypedagógus, igazgatóhelyettes
  Fogyatékos tanulók iskoláinak tankönyvhelyzete, fejlesztési elképzelések
Előadó: Kapcsáné Németi Júlia, Oktatási Minisztérium Tankönyv és Taneszköziroda Budapest, gyógypedagógus
17.25 Irányelv vagy kerettanterv (a tartalmi szabályozás lehetséges módozatai gyógypedagógiai intézményekben)
Előadó: Szabó Imre, Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon Debrecen, gyógypedagógus, igazgató
 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS szekció
1999. november 5.
15.00 A közoktatási szakértő és a közoktatási minőségbiztosítás
Előadó: Benedek István, Ady Endre Szakkollégium Budapest, igazgató, közoktatási szakértő
16.45 A közoktatási minőségbiztosítás és az ellenőrzés - értékelés viszony, kapcsolódása
Előadó: Gábri Katalin, Magyar Gallup Intézet Budapest, közoktatási minőségfejlesztési vezető tanácsadó
1999. november 6.
9.30 A minőségbiztosítási folyamatok általános modellje. A közoktatási minőségbiztosítással szemben támasztható általános követelmények
Előadó: Horváth Attila, Országos közoktatási Intézet Budapest, tudományos főmunkatárs
  Minőségbiztosítási alapismeretek oktatása a műszaki tanárképzésben és a technikusképzésben
Előadó: Kristály Mátyás, Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Budapest, minőségbiztosítási szakértő
 
INFORMATIKA szekció
1999. november 4.
15.40 Informatika a kerettantervben ("Tanterv átdolgozási tudnivalók szakértőknek")
Előadó: Végh András, Fővárosi Pedagógiai Intézet Budapest, vezető informatikai tanácsadó, a Kerettantervi Munkabizottság tagja
  Kihívások az informatika tanárokkal szemben
Előadó: Zsakó László, ELTE Informatikai Szakmódszertani Tanszék tanszékvezető, Inspiráció-főszerkesztő, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete alelnök
17.25 Öt éves tapasztalatom (A törvények és a napi gyakorlat)
Előadó: Bánhidi Sándorné, Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete Budapest, alelnök, tanár, közoktatási szakértő
1999. november 5.
15.00 Szoftverjogok Magyarországaon
Előadó: Karácsony József, BSA szakértő
  Oktatási Információs Rendszer bemutató
Előadó: Szenes Nikolett ügyvezető Oktatási Forródrót Szolgálat
  "A tankönyvek jövője - A jövő tankönyve". Amíg a gondolatból tankönyv lesz
Előadó: Kulcsár Katalin, Műszaki Könyvkiadó Budapest, felelős szerkesztő
16.45 A szakértők továbbképzésének tanfolyami rendszere
Előadó: Bánhidi Sándorné, nformatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete Budapest, alelnök, tanár, közoktatási szakértő


A konferencia kiállítói:

Nemzeti Tankönyvkiadó 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Műszaki Könyvkiadó 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

APC Stúdió 5700 Gyula, Vár u. 4.

VIVAX Irodabútorház 4026 Debrecen, Hunyadi u. 8.

Taneszköz Kft. 4027 Debrecen, Füredi u. 76.

Qualimed Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.

KLASSZ-autóház 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 6/a.

Komiszár János festőművész, tanár 4030 Debrecen, Kavics u. 3.

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) 1073 Budapest, Kertész u. 50.

SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.